rssheader

04/03/2021

Lưu ý trường học tránh thực hiện tự đánh giá mang tính đối phó, sao chép

Hải Bình - 21/08/2019, 06:15 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo hướng dẫn này, tiếp tục xác định công tác KĐCLGD là giải pháp nhằm quản lý đồng bộ các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (đầu vào), quá trình giáo dục và kết quả giáo dục (đầu ra). KĐCLGD hướng tới việc giao quyền tự chủ về chất lượng giáo dục cho các nhà trường.

Kết quả KĐCLGD là cơ sở để các cấp chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục và xã hội thực hiện việc giám sát, hỗ trợ nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện chủ trương không thanh tra toàn diện các nhà trường mà chuyển thành hoạt động đánh giá ngoài để công nhận đạt KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc các hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư mới ngay từ đầu năm học. Đảm bảo đánh giá đúng thực trạng về trường, tránh thực hiện tự đánh giá mang tính đối phó, sao chép. Kết quả hoạt động tự đánh giá hằng năm của nhà trường sẽ được cập nhật dưới dạng báo cáo tự đánh giá bổ sung.

Tích cực phát huy các yếu tố thuận lợi; tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, lộ trình phấn đấu với các biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục thiết thực, hiệu quả phù hợp với tiềm lực của nhà trường, của địa phương và gửi trình cơ quan quản lý trực tiếp để đề nghị được quan tâm, hỗ trợ các nguồn lực nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.

Riêng các trường đang còn thời hạn công nhận đạt KĐCLGD, khi tiến hành tự đánh giá theo Thông tư mới cần lưu giữ lại đầy đủ hồ sơ tự đánh giá theo thông tư cũ; riêng hồ sơ minh chứng sẽ được mã hóa theo quy định mới và ghi nhận lại mã minh chứng cũ tại bảng Danh mục mã minh chứng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm