rssheader

22/10/2020

Lào Cai: Chú trọng chống xâm hại tình dục HS trong trường học

Đức Trí - 28/09/2020, 16:19 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Mục tiêu kế hoạch hướng tới là xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiên; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục MN, phổ thông, GDTX…

100% các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đến CB, GV và người học.

100% các đơn vị giáo dục xây dựng kế hoạch về công tác phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

100% các cơ sở giáo dục thực hiện nâng cao năng lực, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ CBQL, GV, NV trong các cơ sở giáo dục.

100% các cơ sở giáo dục công khai tuyên truyền về kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường, thông qua tổng đài bảo vệ trẻ em Quốc gia 111 và đường dây nóng tỉnh Lào Cai 18001136...

Thực hiện các biện pháp can thiệp hỗ trợ kịp thời khi phát hiện người học bị hoặc có nguy cơ bị bạo lực học đường, bị xâm hại tình dục.

100% các cơ sở giáo dục phối hợp với các đơn vị trên địa bàn về phòng ngừa, ngăn chặn, can thiệp hỗ trợ kịp thời và xử lý triệt để các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục.

Giải pháp cụ thể để triển khai kế hoạch như:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào một số hoạt động giáo dục, nội dung chương trình, SGK.

Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của CBQL, GV, NV  các cơ sở giáo dục.

Hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm