rssheader

18/01/2021

Huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục

An Nhiên - 24/10/2019, 08:21 GMT+07 | Giáo dục
Bắc Ninh huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho GD-ĐT. Bắc Ninh huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho GD-ĐT.

Ông Ngô Văn Liên - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết: Ngành GD-ĐT Bắc Ninh đã đề ra nhiều biện pháp để huy động nguồn lực đầu tư cho GD-ĐT, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM).

Căn cứ vào các bộ tiêu chí NTM, Sở GD&ĐT Bắc Ninh chỉ đạo các phòng GD&ĐT, trường trực thuộc, rà soát đầy đủ từng tiêu chuẩn, tiêu chí của cấp cơ sở. Các trường tự đánh giá, tiêu chuẩn nào đã đạt, tiêu chuẩn nào chưa đạt so với quy định; xác định trách nhiệm, tiêu chuẩn nào thuộc trách nhiệm tham mưu, tiêu chuẩn nào phải xã hội hoá, huy động cộng đồng địa phương cùng tham gia, xác định rõ trách nhiệm của nhà trường, hiệu trưởng, GV, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để phấn đấu.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh Bắc Ninh, tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Toàn tỉnh có 98,06% trường đạt chuẩn quốc gia. 100% các cơ sở GD được trang bị đủ đồ dùng thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu của Bộ GD&ĐT, từng bước đầu tư trang bị theo hướng đồng bộ, hiện đại cho tất cả các đơn vị trường học trong tỉnh.

Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; PCGD tiểu học ở mức độ 3; PCGD THCS mức độ 3; xóa mù chữ mức độ 2 ở tất cả các xã, phường, thị trấn và tiếp tục củng cố vững chắc.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết: Kinh phí huy động đầu tư cho GD-ĐT trong giai đoạn xây dựng NTM vừa qua là 9.559,45 tỷ đồng. Trong đó, chi cho xây dựng CSVC là 5.701,35 tỷ đồng; chi mua sắm trang thiết bị, bồi dưỡng GV là 3.858,1 tỷ đồng. Đó là những con số không hề nhỏ.

Để có được những thành quả như trên, theo ông Ngô Văn Liên trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành đoàn thể, đội ngũ nhà giáo và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc thực hiện các nhiệm vụ GD-ĐT gắn với xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực của đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT và toàn xã hội. Bên cạnh đó, ngành GD địa phương cũng cần làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí GD-ĐT trong xây dựng NTM.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm