rssheader

25/06/2021

Hội thảo Quốc gia về “Giáo dục Mầm non trong bối cảnh cách mạng 4.0”

Minh Ngọc - 09/03/2019, 16:44 GMT+07 | Giáo dục
Đông đảo cán bộ, giáo viên đang công tác, giảng dạy mầm non tham gia hội thảo Đông đảo cán bộ, giáo viên đang công tác, giảng dạy mầm non tham gia hội thảo

Hội thảo tập trung vào 3 chủ đề chính: Những nghiên cứu lí luận và thực tiễn về tổ chức và quản lí giáo dục mầm non trong bối cảnh cách mạng 4.0; nghiên cứu lí luận và thực tiễn về công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu của cách mạng 4.0; nghiên cứu lí luận và thực tiễn về đổi mới hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em độ tuổi mầm non dưới ảnh hưởng của cách mạng 4.0.

 PGS-TS Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Huế phát biểu khai mạc hội thảo 

Theo ban tổ chức, hội thảo đã nhận được nhiều bài viết của các nhà nghiên cứu giáo dục, các giảng viên, giáo viên mầm non từ mọi miền đất nước. Sau khi biên tập, 40 bài viết bám sát chủ đề của hội thảo được chọn đăng trong báo cáo khoa học. Các bài viết được trình bày là kết quả của quá trình nghiên cứu công phu từ nhiều nguồn tư liệu tham khảo và từ thực tiễn giáo dục mầm non.

Nội dung của các bài viết được đăng trong kỷ yếu hội thảo là nguồn tài liệu quý giá giúp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non dưới góc độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm