rssheader

18/04/2021

Hải Dương: Thí điểm chương trình giáo dục trực tuyến miễn phí

Minh Phong - 10/03/2021, 19:17 GMT+07 | Giáo dục
Một lớp học trực tuyến của Trường THPT Cẩm Giàng (Hải Dương) Một lớp học trực tuyến của Trường THPT Cẩm Giàng (Hải Dương)

Sở đề nghị các trường THPT, Phòng GD&ĐT cấp huyện phối hợp Công ty TNHH Giáo dục Edimicro triển khai thí điểm chương trình trên, bảo đảm không ảnh hưởng đến kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và học sinh của trường theo mẫu gửi cho công ty lập tài khoản. Sau khi tài khoản được lập, Sở sẽ phối hợp với công ty tổ chức hướng dẫn cách sử dụng chương trình cho cán bộ, giáo viên và học sinh các trường.

Sau thời gian triển khai thí điểm, căn cứ vào chất lượng, hiệu quả của chương trình, các nhà trường có thể tiếp tục sử dụng chương trình tuỳ theo nhu cầu và tình hình thực tế của đơn vị.

Chương trình thí điểm hoàn toàn miễn phí đối với nhà trường, giáo viên và học sinh. Các trường có thể tham khảo chương trình trên website: onluyen.vn

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm