rssheader

28/09/2021

Hà Tĩnh có thêm 28 trường đạt chuẩn quốc gia

Trương Hoa - 08/07/2021, 15:29 GMT+07 | Giáo dục
Trường Tiểu học Bắc Hà, TP Hà Tĩnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường Tiểu học Bắc Hà, TP Hà Tĩnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Đợt này, Hà Tĩnh có 28 trường được công nhận chuẩn quốc gia. Trong đó, 19 trường  đạt chuẩn mức độ 1 (Mầm non: 6, Tiểu học: 4, THCS: 8 và THPT: 1); 9 trường đạt mức độ 2 (Mầm non: 6; Tiểu học: 3).

Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có thời hạn 5 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Thời gian qua, nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm vụ này được cụ thể hóa trong nghị quyết của HĐND các cấp. UBND các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện; xây dựng cơ chế đầu tư từ ngân sách địa phương; ưu tiên bố trí các nguồn lực để thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm