rssheader

30/11/2020

Hà Giang: Học sinh nghỉ tránh rét và Tết Nguyên đán 14 ngày liên tục

Đức Trí - 17/07/2019, 20:00 GMT+07 | Giáo dục
Năm học 2019 - 2020 của HS Hà Giang sẽ được tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2019. Năm học 2019 - 2020 của HS Hà Giang sẽ được tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2019.

Theo đó: Năm học 2019 - 2020 tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2019.

 Đối với cấp học Mầm non và cấp Tiểu học: Ngày tựu trường từ 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019, bắt đầu vào học từ ngày 26/8/2019; có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần). Hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập trước ngày 25/5/2020. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020.

Đối với cấp Trung học cơ sở (THCS) và cấp Trung học phổ thông (THPT): Ngày tựu trường từ 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019, bắt đầu vào học từ ngày 26/8/2019, có ít nhất 37 tuần thực học (học kì I có ít nhất 19 tuần, học kì II có ít nhất 18 tuần); đối với Giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và bổ túc THPT) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kì có ít nhất 16 tuần). Hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập trước ngày 25/5/2020. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020.

Thời gian nghỉ rét và nghỉ Tết Nguyên đán của HS MN, TH là 14 ngày liên tục. 

Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bậc trung học theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020, thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét hoàn thành chương trình Tiếu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở xong trước ngày 15/6/2020.

 Hoàn thành công tác tuyển sinh vào lóp 10 THPT năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020.

Thời gian nghỉ tránh rét và nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý đối với cấp học Mầm non, cấp Tiểu học là 14 ngày liên tục (bắt đầu nghỉ từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020). Thời gian nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý đối với cấp THCS và bổ túc THCS, cấp THPT và bô túc THPT ít nhât là 9 ngày liên tục (không quá 14 ngày). Các ngày nghỉ lễ thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng được thực hiện trong thời gian nghỉ hè và có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm