rssheader

26/10/2020

Gia Lai: Triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành giáo dục

Trúc Hân - 24/02/2019, 09:51 GMT+07 | Giáo dục
Gia Lai: Triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành giáo dục

Cụ thể, Sở giáo dục yêu cầu các đơn vị duy trì các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục, chính sách về bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, nâng cao nhân lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm những địa phương làm tốt, mô hình có hiệu quả trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Ngoài ra, tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, thu hút nhiều học sinh tham gia.

Đồng thời tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống: Kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng bạo lực, xâm hại cho phụ nữ, trẻ em…

Không những thế lồng ghép các chương trình về bình đẳng giới trong công tác giảng dạy và hoạt động ngoại khóa để nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh về bình đẳng giới. Thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu tiên cho trẻ em gái và phụ nữ nông thôn, dân tộc thiểu số tham gia học tập nâng cao trình độ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm