rssheader

27/10/2020

Đổi mới sáng tạo để trường học thân thiện

Nguyễn Hương - 14/08/2019, 07:20 GMT+07 | Giáo dục
Một buổi ngoại khoá của học sinh Một buổi ngoại khoá của học sinh

Để trường học thân thiện

Thạc sĩ Lưu Hải Tiền - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Các thầy cô giáo của trường là những tấm gương sáng về đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Trong ý thức mỗi người đều quyết tâm giữ vững và phát huy danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn chất lượng giáo dục, bảo đảm các tiêu chuẩn và tiêu chí theo quy định. Chúng tôi đang nỗ lực để Trường THPT Bãi Cháy là ngôi trường thân thiện nhất trong lòng phụ huynh và học sinh!”.

Để hiện thực hoá quyết tâm này, Trường THPT Bãi Cháy thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: Thực hiện đầy đủ và đúng các quy định của Điều lệ trường THPT. Đặc biệt trong đó là phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ nhà trường, thực hiện phối hợp có hiệu quả giữa nhà trường với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục toàn diện học sinh. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu là phát huy mạnh mẽ vai trò của Hội đồng trường, tạo mọi điều kiện để các tổ chức trong nhà trường hoạt động.

Sinh hoạt tổ chuyên môn, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn và chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên “nghiên cứu bài học” và đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên là những công việc được đẩy mạnh. Cùng với đó là việc phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn, đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của từng giáo viên, tập trung nâng cao chất lượng dạy và học. Những nỗ lực to lớn của các thầy cô giáo đã và đang tạo nên đổi thay cho nhà trường, chất lượng dạy học tốt hơn, học sinh ham học, yêu trường, mến bạn nhiều hơn.

Giáo viên phải tích cực đổi mới sáng tạo

Thầy Hiệu trưởng Lưu Hải Tiền tâm sự: Trong năm học 2018 - 2019, nhà trường nỗ lực triển khai thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục. Chúng tôi yêu cầu các tổ/nhóm chuyên môn rà soát nội dung trong SGK hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học; bổ sung, cập nhật những thông tin mới thay thế những thông tin cũ, lạc hậu; xây dựng kế hoạch dạy học cho phù hợp với nội dung đổi mới của năm học. Thực hiện chỉ đạo đó, các tổ/nhóm chuyên môn đã xây dựng các chủ đề, chuyên đề tích hợp liên môn được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

Hấp dẫn học sinh trong mỗi giờ lên lớp, trường đẩy mạnh tổ chức dạy học chuyên đề giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập, nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhà trường yêu cầu các tổ, nhóm chuyên môn tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học tích cực theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh: Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác… Giáo viên đã lựa chọn phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực phù hợp với tiến trình nhận thức khoa học để học sinh có thể tham gia vào hoạt động tìm tòi, sáng tạo, giải quyết vấn đề.

Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, giáo viên còn coi trọng việc giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường theo hình thức “hoạt động trải nghiệm sáng tạo”. Giáo viên hướng dẫn học sinh truy cập và tham gia các khóa học, bài học trên “trường học kết nối”; tổ chức, quản lý và hỗ trợ học sinh thực hiện các hoạt động học tập qua mạng. Cùng với đó là tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên “nghiên cứu bài học”: Tăng cường trao đổi, thảo luận, xây dựng các chủ đề, chuyên đề dạy học, cách thức triển khai dạy học chuyên đề, nghiên cứu bài học để rút kinh nghiệm, tháo gỡ những vướng mắc gặp phải khi giảng dạy thông qua các cuộc họp tổ chuyên môn, qua “trường học kết nối”.

Thực hiện đổi mới trong kiểm tra, đánh giá cũng là một trong những đổi mới tích cực của nhà trường hướng đến chất lượng. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Tuấn Nghĩa cho biết: “Kết hợp nhiều hình thức đánh giá theo năng lực học sinh đã đem lại hiệu quả tích cực, khuyến khích phong trào dạy tốt, học tốt trong toàn trường”.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm