rssheader

20/01/2021

Đẩy mạnh đổi mới phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Hạ An - 10/11/2019, 06:18 GMT+07 | Giáo dục
Các trường mầm non đẩy mạnh giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Ảnh: TG Các trường mầm non đẩy mạnh giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Ảnh: TG

Để triển khai thực hiện, Sở GD&ĐT Nam Định đã xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai chuyên đề với mục tiêu tổng quát. Trong đó chú trọng: Xây dựng trường mầm non bảo đảm các yêu cầu môi trường giáo dục, công tác quản lý chỉ đạo; hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Bà Bùi Thị Minh Tâm, Trưởng phòng GDMN, Sở GD&ĐT Nam Định cho biết: Sau 3 năm thực hiện chuyên đề, các trường mầm non đã có môi trường giáo dục về cơ bản đạt yêu cầu, tạo nhiều cơ hội cho trẻ thực hành, trải nghiệm. Tổ chức các hoạt động giáo dục tại các cơ sở GDMN được cải thiện, linh hoạt hơn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, với nhu cầu của trẻ.

Trẻ hào hứng, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, ngoại khóa. Các cấp lãnh đạo, nhân dân địa phương, cha mẹ trẻ tin tưởng vào chất lượng chăm sóc giáo dục tại các nhà trường, từ đó có sự ủng hộ, phối kết hợp hiệu quả trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ.

Để đẩy mạnh các hoạt động chuyên đề theo nội dung trên, thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết chuyên đề giai đoạn 2016 - 2020, Sở GD&ĐT Nam Định đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn hàng năm cho giáo viên và cán bộ quản lý. Gần đây nhất, Sở đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cho lãnh đạo phòng GD&ĐT, chuyên viên phụ trách cấp học mầm non và đội ngũ giáo viên cốt cán.

NGƯT Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT chia sẻ: Việc mở lớp tập huấn là cơ hội để cán bộ quản lý, giáo viên học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về xây dựng môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện địa phương. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch giáo dục và thực hiện các phương pháp tích cực tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm