rssheader

21/04/2021

Chuẩn bị điều kiện để dạy học Tin học theo định hướng Chương trình GDPT mới

Lập Phương - 25/05/2017, 10:07 GMT+07 | Giáo dục
Chuẩn bị điều kiện để dạy học Tin học theo định hướng Chương trình GDPT mới

Theo dự thảo này, sẽ chuẩn bị mọi điều kiện để ngay từ năm học 2017-2018 dạy học Tin học theo định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Phấn đấu đến năm học 2020-2021, thực hiện dạy Tin học theo Chương trình mới đối với 100% học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12.

Hình thành cơ sở dữ liệu toàn ngành GD&ĐT; phấn đấu 100% các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở GD&ĐT thực hiện quản lý hành chính, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; 70% cuộc họp giữa các cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục và đào tạo được áp dụng hình thức trực tuyến; 70% lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện qua mạng theo phương thức học tập kết hợp (blended learning); 50% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tối thiểu mức độ 3, trong đó 30% được xử lý trực tuyến ở mức độ 4...

100% cơ sở giáo dục biết khai thác, xây dựng kho học liệu số dùng chung toàn ngành do Bộ GD&ĐT chủ trì, gồm bài giảng, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác.

Phấn đấu 90% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường; trong đó 70% trường học sử dụng hồ sơ, sổ sách quản lý điện tử.

Để thực hiện mục tiêu, dự thảo Đề án đưa ra các giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối về môn dạy tin học và ứng dụng CNTT trong các trường phổ thông;

Xây dựng, chuẩn hóa nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu dạy học Tin học và ứng dụng CNTT; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT và thiết bị phục vụ dạy học và ứng dụng CNTT;

Đổi mới các hoạt động dạy và học, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá; xây dựng hệ thống giáo dục điện tử, trường học điện tử;

Đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức và hiệp hội công nghệ thông tin trong và ngoài nước; hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường giám sát, đánh giá.

Toàn tỉnh hiện có 834 giáo viên dạy Tin học ở bậc trung học, đạt tỷ lệ 1.52 giáo viên/trường, số được đào tạo chuyên về Tin học là 492 giáo viên (trên đại học 14, đại học 327, cao đẳng 139, trung cấp 12), đào tạo kiêm nhiệm (toán tin, lý tin...) là 342 giáo viên (195 có trình độ đại học, 147 cao đẳng), số giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ là 3 (thuộc cấp THCS), số giáo viên kiêm nhiệm chiếm tỷ lệ cao (41%), trong đó tập trung chủ yếu ở bậc THCS (275 giáo viên), bậc THPT (44 giáo viên) và bậc tiểu học (10 giáo viên).

Cá biệt, nhiều đơn vị hiện chưa có giáo viên (131/547 đơn vị), tập trung chủ yếu tại bậc tiểu học, một số trường TH&THCS, trong đó số lượng nhiều nhất tại các huyện: Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa; thành phố Bắc Giang có 1 trường tiểu học chưa có giáo viên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm