rssheader

24/09/2020

Cần Thơ tiếp tục giữ vững chất lượng GD&ĐT

Quốc Ngữ - 01/02/2018, 14:34 GMT+07 | Giáo dục
Trao bằng khen của UBND TP Cần Thơ cho HS tiểu học đạt giải quốc tế Trao bằng khen của UBND TP Cần Thơ cho HS tiểu học đạt giải quốc tế

Chuyển biến tích cực đổi mới giáo dục

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, học kỳ I, năm học 2017 - 2018, công tác đổi mới quản lý giáo dục có chuyển biến tích cực theo hướng tăng cường phân công, phân cấp và tăng quyền tự chủ. Quản lý nhà nước về giáo dục đã có tiến bộ, trong đó quản lý chất lượng giáo dục được thực hiện ngày một thực chất hơn.

Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật của ngành được chú trọng. Tổ chức được nhiều hoạt động thu hút sự tham gia tìm hiểu pháp luật của HS, góp phần quan trọng xây dựng và hình thành ý thức chấp hành nghiêm pháp luật của HS.

Toàn ngành đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, Giáo dục mầm non thực hiện chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức các hoạt động học mà chơi, chơi mà học cho trẻ, chú trọng đảm bảo an toàn cho trẻ.

Giáo dục phổ thông thực hiện dạy học dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS; chú trọng phụ đạo cho HS yếu kém và vận dụng các giải pháp phù hợp nhằm giảm tỷ lệ HS lưu ban, bỏ học.

Đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, thể chất, hướng nghiệp, giáo dục pháp luật; thực hiện có hiệu quả các phương pháp dạy học phát huy khả năng khám phá, tự học và sáng tạo của HS; tổ chức nhiều họat động trải nghiệm và thu hút học sinh tham gia nghiên cứu khoa học.

Giáo dục thường xuyên có nhiều tiến bộ trong hoạt động, đáp ứng đáng kể nhu cầu học tập của một bộ phận nhân dân và đạt chuẩn năm học 2016 - 2017 về chống mù chữ - phổ cập giáo dục.

HS mầm non ở TP Cần Thơ trong giờ vui học

Vượt chỉ tiêu xây trường chuẩn quốc gia

Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể và địa phương phối hợp thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cơ bản của toàn ngành. Hoàn thành vượt chỉ tiêu do thành phố giao về số lượng trường đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ huy động HS đi học đúng độ tuổi.

Toàn ngành phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội do HĐND thành phố giao năm 2017: Vượt 5% chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017 (công nhận 42/40 trường); Tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi: Mầm non đạt 96,5% (KH 91%); Tiểu học đạt 100% (KH 100%); Trung học cơ sở đạt 95% (KH 89,5%); Trung học phổ thông đạt 67,03% (KH 67%).

Triển khai thành công Kế hoạch trường điển hình đổi mới năm 2017, làm cơ sở tiếp tục triển khai Kế hoạch trường điển hình đổi mới giai đoạn 2018 - 2020.

Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm chuẩn bị lực lượng đội ngũ cốt cán thực hiện chương trình, sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, đặc biệt có học sinh đạt giải thưởng quốc tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch trường điển hình đổi mới năm 2017 với nhiều hoạt động giúp HS phát huy năng lực sáng tạo, khơi gợi khả năng khám phá, tìm tòi và bước đầu hình thành niềm yêu thích khoa học. Đây là cơ sở tiếp tục triển khai Kế hoạch trường điển hình đổi mới giai đoạn 2018 - 2020.

Công tác truyền thông ngày càng hiệu quả trong việc đưa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực GD&ĐT cũng như các hoạt động của ngành đến với cha mẹ HS và nhân dân, được nhân dân ủng hộ.

Sở GD&ĐT tích cực tham mưu với UBND các cấp tôn vinh, biểu dương đối với những nhà giáo tiêu biểu, có đóng góp tích cực hoặc thành tích đột xuất trong ngành giáo dục.

Năm 2017, ngành GD&ĐT TP Cần Thơ có 1 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”; 69 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”; 4 tập thể, 60 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;

Có 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và 3 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 6 tập thể và 151 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm