rssheader

25/11/2020

Bến Tre quy định 4 phần thi trong Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

Hải Bình - 28/10/2019, 19:35 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Yêu cầu, việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. Việc đánh giá đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao dồi, chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm hay, góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp cho các giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp ở các trường. Các hoạt động tổ chức Hội thi không làm ảnh hưởng đến việc giảng dạy của trường và học tập của học sinh.

Nội dung thi bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp, được qui định cụ thể trong Điều lệ Trường tiểu học, các văn bản có liên quan đến giáo dục tiểu học và những kinh nghiệm hay của giáo viên dự thi trong quá trình công tác chủ nhiệm.

Mỗi giáo viên chủ nhiệm dự thi phải thực hiện 4 phần thi: Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm; thi hiểu biết; thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp; thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm.

Bài thi hiểu biết viết dưới dạng tự luận và trắc nghiệm, thời gian làm bài tối đa 120 phút với nội dung hiểu biết về chủ trương đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm.

Bài thi ứng xử, viết dưới dạng tự luận, thời gian làm bài tối đa 45 phút với nội dung về ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp.

Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm: Giáo viên dự thi tập trung tại điểm hội thi theo lịch rút thăm trước. Mỗi giáo viên chủ nhiệm dự thi, kể lại một việc làm cụ thể để lại ấn tượng sâu sắc của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo (chuyện kể khác với chuyện kể lần thi trước). Nội dung câu hỏi xoay quanh các vấn đề có liên quan đến câu chuyện kể, thời gian giáo viên kể chuyện không quá 10 phút.

Giáo viên dự thi tóm tắt nội dung chuyện kể gửi đến ban giám khảo trước ngày thi kể chuyện ít nhất 2 tuần để ban giám khảo nghiên cứu đặt câu hỏi. Sau khi đã gửi nội dung tóm tắt chuyện kể cho ban tổ chức, giáo viên phải thực hiện theo nội dung đã gửi không được thay đổi nội dung khác.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm