rssheader

13/05/2021

Bến Tre ban hành kế hoạch thanh tra thi THPT quốc gia năm 2019

Hải Bình - 18/05/2019, 21:49 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, thời gian tiến hành thanh tra công tác chuẩn bị thi (trước và sau khi thành lập Hội đồng thi) từ ngày 1/5/2019 đến hết ngày 24/6/2019.

Thanh tra công tác coi thi từ ngày 23/6/2019 đến hết ngày 27/6/2019. Thanh tra công tác chấm thi tự luận từ ngày 28/6/2019 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Các hoạt động thanh tra: xử lý bài thi vi phạm Quy chế thi (nếu có) và cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia; phúc khảo bài thi tự luận; xét công nhận tốt nghiệp: Sở GD&ĐT sẽ có thông báo sau

Đoàn thanh tra và cán bộ thanh tra thi thực hiện đúng theo các quy định, quy chế, văn bản hướng dẫn thi (trong các tài liệu được sử dụng khi tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi).

Cán bộ thanh tra làm việc liên tục tại vị trí được phân công; báo cáo Trưởng đoàn thanh tra kịp thời về lý do vắng mặt tại địa điểm thanh tra trong thời gian thanh tra (nếu có).

Trong quá trình thanh tra khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế, cán bộ thanh tra kiên quyết yêu cầu cán bộ coi thi xử lý theo quy định, lập biên bản ghi nhớ, theo dõi xử lý.

Khi phát hiện lãnh đạo, các bộ coi thi, cán bộ chấm thi, nhân viên của điểm thi, ban chấm thi vi phạm quy chế thi hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm yêu cầu lãnh đạo hội đồng thi lập biên bản xử lý theo quy định và lập biên bản ghi nhớ, chuyển biên bản ghi nhớ về Ban Chỉ đạo thi của tỉnh để xử lý.

Trong quá trình tiến hành thanh tra thi có tình huống đặc biệt phải báo cáo kịp thời về bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo thi và Thanh tra Sở bằng phương tiện nhanh nhất để xin ý kiến chỉ đạo và kiến nghị với các trường THPT, trung tâm GDNN- GDTX, các Ban của HĐT khác phục kịp thời những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế thi…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm