rssheader

20/09/2021

Bắc Ninh: 100% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Đăng Chung - 23/02/2021, 11:50 GMT+07 | Giáo dục
Bắc Ninh đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo cho triển khai CTGDPT 2018 (Ảnh: Đăng Chung). Bắc Ninh đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo cho triển khai CTGDPT 2018 (Ảnh: Đăng Chung).

Sở GD&ĐT Bắc Ninh vừa có báo cáo Sơ kết triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Theo đó, Sở đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạt được kết quả tích cực.

Về chất lượng giáo dục, kết quả kiểm tra đánh giá cuối học kì I ổn định so với năm học trước. Cụ thể, điểm kiểm tra đạt từ điểm 5 trở lên đối với môn Tiếng Việt đạt 99,1%, môn Toán đạt 98,9%.

"Đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục đạt hoàn thành trở lên, các năng lực đạt trở lên đều đạt trên 99,0%...", báo cáo nêu rõ.

Về cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, các đề án, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học đảm bảo các điều kiện cho các trường tiểu học được tỉnh Bắc Ninh quan tâm đầu tư.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh cũng quyết liệt chỉ đạo các phòng GDĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiểu học điều tra, rà soát trẻ trong độ tuổi, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2020-2025.

Qua đó, tham mưu xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng triển khai thực hiện CTGDPT 2018 đủ mỗi lớp một phòng học. Đồng thời, mua sắm đủ thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu triển khai đổi mới Chương trình GDPT 2018.

Nhờ đó, hệ thống cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ngày càng được quan tâm đầu tư, các hạng mục công trình như: phòng học, phòng chức năng, phòng học bộ môn, bể bơi, thư viện trường học, hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp...

Tính đến 1/2021, toàn tỉnh có 4210 phòng học, tỉ lệ phòng học kiên cố là 4199/4210, đạt 99,7%, cơ bản đủ mỗi lớp một phòng học (3522/3548, đạt 0,99 phòng/lớp). Năm học 2020-2021, 100% các trường tiểu học bố trí cho lớp 1 đủ mỗi lớp một phòng học riêng, thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

Về phương hướng học kì II và năm học 2021-2022, ngành Giáo dục Bắc Ninh tập trung triển khai các đề án, kế hoạch, chương trình về bồi dưỡng, đào tạo, về phát triển đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Đồng thời, kịp thời đăng kí thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, làm tốt công tác xã hội hóa để đảm bảo và điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo cho triển khai Chương trình GDPT 2018.

"Chuẩn bị đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các nội dung theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Trong đó, chú trọng đến ổn định giáo viên lớp 1, lựa chọn giáo viên dự kiến dạy lớp 2, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 2 đến lớp 5 về đổi mới phương pháp dạy học theo tiến cận Chương trình GDPT...", báo cáo Sở GD&ĐT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm