rssheader

13/04/2021

Bắc Giang sẵn sàng triển khai chương trình, sách giáo khoa mới

24/07/2020, 07:56 GMT+07 | Giáo dục
Bắc Giang sẵn sàng triển khai chương trình, sách giáo khoa mới

Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức giám sát chuyên đề tại UBND tỉnh về “Tình hình thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGKGDPT giai đoạn 2015-2020, UBND tỉnh đã ban hành 3 kế hoạch, 1 quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong việc đầu tư, phát triển GD-ĐT.

Đến hết tháng 5/2020, cấp tiểu học đã ban hành xong khung chương trình từ lớp 1 đến lớp 5; biên soạn xong tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, tổ chức dạy thử nghiệm. Cấp trung học đã hoàn thiện dự thảo khung chương trình giáo dục địa phương từ lớp 6 đến lớp 12. 

UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định 299, ngày 14/4/2020 về Quy định tiêu chí chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, kết quả đã lựa chọn được 44/46 đầu sách giáo khoa của 5 bộ sách, công bố công khai.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại thông qua đợt giám sát tại một số huyện, thành phố thời gian qua. Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ đã giải trình, làm rõ những nội dung về tồn tại, hạn chế. 

Ông Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã khái quát kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK GDPT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua, đồng thời phân tích các giải pháp khắc phục.

Đối với vấn đề lựa chọn sách giáo khoa, đây là vấn đề rất quan trọng phải cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng. Kết thúc kỳ 1 và cả năm học 2020-2021, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GD&ĐT tổ chức đánh giá, thảo luận, bỏ phiếu đề xuất UBND tỉnh lựa chọn những bộ sách sao cho phù hợp nhất.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm