rssheader

29/11/2020

Bắc Giang: Chấn chỉnh hoạt động dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài

An Nhiên - 01/12/2019, 09:27 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các trường học chấn chỉnh việc dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài trong các trường phổ thông. Trong đó nêu rõ: Đầu năm học 2019-2020 việc chấn chỉnh dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài trong các trường phổ thông vẫn còn một số bất cập, chưa đúng và cần khắc phục ngay.

Cụ thể: Trường tiểu học Việt Lập (huyện Tân Yên) triển khai dạy khi chưa có văn bản đồng ý cho phép của Phòng GD&ĐT. Các trường TH Hồng Thái, TH Bích Động hợp đồng với trung tâm thực hiện việc dạy học có người nước ngoài chưa chặt chẽ, chưa đủ các nội dung theo qui định. Một số đơn vị chưa có sổ theo dõi chuyên cần của học sinh để thu học phí trên số buổi thực học.

Việc bố trí sĩ số học sinh trên lớp, tại thời điểm kiểm tra vẫn còn một số đơn vị sĩ số lớp vượt quá so với quy định như TH Dĩnh Kế; TH Tân Mỹ, TH Ngô Sĩ Liên, TH Tân Tiến.

Các đơn vị đã bố trí giáo viên tiếng Anh của trường tham gia kiểm duyệt nội dung dạy học và dự giờ các giờ học tiếng Anh của giáo viên nước ngoài để giám sát chất lượng; có sự điều chỉnh về nội dung và phương pháp dạy học kịp thời đối với giáo viên nước ngoài trong và sau mỗi giờ dạy. Tuy nhiên việc kiểm soát chất lượng các giờ dạy thực tế trên lớp của giáo viên nước ngoài chưa thực sự hiệu quả.

Cụ thể: giáo viên nước ngoài nói quá to gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh trong lớp và ảnh hưởng đến các lớp xung quanh; nhiều học sinh không được tham gia hoạt động trong giờ học, ít được giao tiếp trong môi trường tiếng Anh (TH Dĩnh Kế, TH Võ Thị Sáu, TH Tân Mỹ, TH Lê Hồng Phong, TH Lê Lợi). Giáo án giảng dạy chưa bám sát nội dung học sinh học trong chương trình chính khóa (TH Dĩnh Kế, TH Dĩnh Trì, TH Nam Hồng).

Để việc học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài của học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được nề nếp, nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện tốt Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng theo hướng dẫn của Sở về việc triển khai dạy học tiếng Anh tăng cường có giáo viên người nước ngoài.

Các Phòng GD&ĐT hướng dẫn chi tiết các nhà trường lập hồ sơ đối với việc dạy học tiếng Anh tăng cường có giáo viên người nước ngoài. Khuyến khích các cơ sở giáo dục có điều kiện tổ chức cho nhóm lớp học sinh có nhu cầu tự nguyện đăng kí học tiếng Anh. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng của việc triển khai dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài tại các nhà trường; đơn vị nào không đảm bảo, yêu cầu dừng triển khai.

Các nhà trường cần rà soát, bổ sung, sắp xếp bộ hồ sơ đối với việc dạy học tiếng Anh tăng cường có giáo viên người nước ngoài đảm bảo đúng, đủ, rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của các bên, các thành phần tham gia vào nội dung này.

Bố trí sĩ số học sinh mỗi lớp học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài không quá 35 học sinh/ lớp đối với cấp tiểu học và không quá 45 học sinh/lớp đối với cấp trung học. Những đơn vị nào không thực hiện đúng sẽ phải dừng triển khai.

Sắp xếp các giờ học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài hợp lý, không làm ảnh hưởng đến các giờ học khác; không để tình trạng học sinh tại trường không tham gia các giờ học với giáo viên nước ngoài mà không có giáo viên nhà trường quản lý và giảng dạy.

Phân công giáo viên tiếng Anh có đủ năng lực tham gia vào việc quản lý giám sát chất lượng các giờ học với giáo viên nước ngoài; yêu cầu trung tâm phối hợp phải có cam kết chất lượng đối với người học.

Tăng cường các hoạt động ngoại khóa tiếng Anh trong nhà trường có sự phối hợp của giáo viên nước ngoài. Thỏa thuận với các trung tâm giảm mức thu học phí trên một tiết học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài hiện đang thu để đảm bảo phù hợp với điều kiện sống thực tế của người dân địa phương; thiết lập hồ sơ thu chi tài chính đảm bảo, đúng quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm