rssheader

01/12/2020

100% trường học tổ chức hoạt động giáo dục trang bị kiến thức về ma túy

Lập Phương - 14/02/2019, 16:26 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đặt ra trong kế hoạch là lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học, trình độ đào tạo.

Theo đó, hiệu trưởng các trường, giám đốc trung tâm chỉ đạo giáo viên bộ môn có liên quan thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình chính khóa.

Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Đội Thiếu niên) phối hợp giáo viên chủ nhiệm xây dựng chương trình giáo dục phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động ngoại khóa.

Phối hợp các cơ quan, ngành chức năng để xây dựng tài liệu, học liệu (sách, áp phích, phim tuyên truyền,...) cho các trường học sử dụng.

Sửa đổi, bổ sung tài liệu giáo dục phòng, chống ma túy cho phù hợp từng đối tượng học sinh, phù hợp từng cấp học.

100% trường học tổ chức các hoạt động giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên và gia đình học sinh.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng chú trọng tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học. Duy trì, phát triển, hỗ trợ hoạt động hiệu quả của câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy”. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống ma túy. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các trường học…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm