Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh thi lớp 10

GD&TĐ - Sáng 10/6, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã kiểm tra công tác coi thi vào lớp 10 THPT tại các điểm thi trên địa bàn quận Đống Đa.
Ảnh minh họa ITN.

Nền tảng quan trọng

GD&TĐ - Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay mạng, mà phải là quá trình cá nhân hóa.