Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10
Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10

Thí sinh Hà Nội hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10

GD&TĐ - Sáng 9/6, gần 105.000 thí sinh thi tuyển lớp 10 Hà Nội có mặt tại phòng thi nghe phổ biến quy chế, sửa chữa sai sót (nếu có).
Ảnh minh họa ITN.

Xuất khẩu giáo dục

GD&TĐ - Những năm gần đây, Việt Nam có chuyển động tích cực về thu hút sinh viên quốc tế.