Gia Lai phấn đấu 90% người vùng dân tộc thiểu số đọc thông, viết thạo

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 trên 90% người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông.
Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 có 90% người vùng dân tộc thiểu số đọc thông, viết thạo.
Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 có 90% người vùng dân tộc thiểu số đọc thông, viết thạo.

Ngày 16/12, Sở GD&ĐT Gia Lai đã có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, mục tiêu được đặt ra là nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tiếp tục duy trì hiệu quả công tác xoá mù chữ. Bên cạnh đó, tỉnh gia Lai phấn đấu đến năm 2025 trên 90% người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông.

Để thực hiện được mục tiêu này, UBND tỉnh giao các địa phương thực hiện công tác xoá mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, số người học xoá mù chữ là 23.475 người với 735 lớp.

Đồng thời số lượng tài liệu, SGK… phát cho người học là 23.475 bộ…Kinh phí phân bổ thực hiện xoá mù chữ giai đoạn 2021-2025 là hơn 46,5 tỷ đồng, vốn sự nghiệp ngân sách trung ương.

Sở GD&ĐT Gia Lai đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo phòng GD&ĐT phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán làm công tác xoá mù chữ. Bên cạnh đó, hỗ trợ tài liệu, sách giáo khoa, văn phòng phẩm cho người dân tham gia học xoá mù chữ. Đồng thời hỗ trợ kinh phí để khuyến khích người dân tộc thiểu số tham gia học.

Vào thế kỷ 19, kỹ thuật trám răng chưa phát triển.

Bí ẩn về những chiếc răng phát nổ

GD&TĐ - Vào thế kỷ 19, nhiều nha sĩ trên thế giới ghi nhận tình trạng bệnh nhân bị đau răng dữ dội, sau đó, chiếc răng vỡ tung kèm theo tiếng nổ đinh tai.