Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II
Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II
Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II
Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II
Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II
Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II
Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II
Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II
Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II
Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II
Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II
Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II
Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II
Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II
Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II
Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần IIGần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần IIGần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần IIGần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần IIGần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần IIGần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần IIGần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần IIGần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần IIGần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần IIGần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần IIGần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần IIGần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần IIGần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần IIGần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần IIGần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II

Gần 2.000 bạn trẻ tham dự hội trại “Hào Khí Thăng Long” lần II

GD&TĐ - Ngày 25/6, Lễ khai mạc hội trại: Tuổi trẻ và Phật Giáo với chủ đề “Hào Khí Thăng Long” lần II tại chùa Khai Nguyên (Hà Nội) đã được diễn ra.