Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đúng quy chế

GD&TĐ -  Mỗi người tham gia vào các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT phải nắm thật chắc Quy chế thi.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đúng quy chế.