Đổi mới việc bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác pháp chế ngành Giáo dục

Đổi mới việc bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác pháp chế ngành Giáo dục

(GD&TĐ) - Đổi mới việc bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục là một trong những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục giai đoạn 2014 - 2016.

Đổi mới việc bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác pháp chế ngành Giáo dục ảnh 1

Dự thảo Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục giai đoạn 2014 - 2016” Bộ GD&ĐT vừa công bố nhấn mạnh việc bảo đảm đủ số lượng cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác pháp chế; đổi mới cơ chế quản lý đối với cán bộ, công chức làm công tác pháp chế.

Đồng thời, thu hút những cán bộ, công chức có nhiều kinh nghiệm, am hiểu lĩnh vực giáo dục, CBCC có kinh nghiệm về kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế.

Cùng với giải pháp trên, sẽ hoàn thiện khung pháp lý quy định về công tác pháp chế ngành giáo dục và nghiên cứu đề xuất mô hình hoạt động tổ chức pháp chế ngành giáo dục; khảo sát đánh giá tình hình tổ chức bộ máy và người làm công tác pháp chế của ngành giáo dục; xác định nhu cầu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và xây dựng cơ chế đãi ngộ về tinh thần và vật chất đối với cán bộ làm công tác này.

Cuối cùng là đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế ngành giáo dục.

Dự toán kinh phí thực hiện Đề án từ 2013 - 2016 là 4,55 tỷ đồng. 

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN