Đề xuất sinh viên sư phạm học tập yếu sẽ không được hỗ trợ sinh hoạt phí

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý về đề xuất sinh viên sư phạm học tập yếu sẽ không được hỗ trợ sinh hoạt phí.
Thí sinh dự vẽ - ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2023.
Thí sinh dự vẽ - ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2023.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 116, đối tượng phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt gồm:

Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp;

Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách và công tác trong ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác theo quy định;

Sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học.

Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Theo đó, dự thảo bổ sung quy định mới là hỗ trợ chi phí sinh hoạt theo kết quả học tập để tạo động lực cho sinh viên sư phạm và nâng cao chất lượng.

Cụ thể, điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP quy định: Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Với nội dung này, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung như sau: Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Từ năm thứ hai và các năm học tiếp theo, sinh viên sư phạm có điểm trung bình chung học tập đạt loại yếu hoặc điểm rèn luyện đạt loại yếu sẽ không được xét hỗ trợ để chi trả chi phí sinh hoạt phí. Cơ sở đào tạo giáo viên thực hiện việc xét hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm theo năm học.

Từ khó khăn vướng mắc của các địa phương trong việc hướng dẫn quy trình thủ tục bồi hoàn kinh phí cho sinh viên sư phạm thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 116, tại dự thảo, Bộ GD&ĐT đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan đơn vị như sau:

Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và ra thông báo bồi hoàn kinh phí đối với các sinh viên sư phạm đang học tại các cơ sở đào tạo chuyển ngành, nghỉ học hoặc thôi học.

UBND cấp tỉnh hướng dẫn, theo dõi và ra thông báo bồi hoàn kinh phí đối với sinh viên sư phạm thường trú tại địa phương thuộc các đối tượng sau: Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp; sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách và công tác trong ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 116.

Đối với sinh viên sư phạm thuộc đối tượng đặt hàng, giao nhiệm vụ thuộc đối tượng phải bồi hoàn kinh phí theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 116, cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, ra thông báo thu hồi kinh phí hỗ trợ để sinh viên sư phạm hoặc gia đình thực hiện nộp trả đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn theo quy định tại Điều 8 Nghị định 116.

Kho bạc Nhà nước chỉ đạo cơ quan kho bạc các địa phương hướng dẫn các sinh viên sư phạm nộp tiền bồi hoàn kinh phí hỗ trợ vào ngân sách nhà nước theo quy định; hàng năm báo cáo tổng số kinh phí bồi hoàn của sinh viên sư phạm với Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính.

Theo Bộ GD&ĐT, việc đề nghị sửa đổi, bổ sung như trên nhằm: Đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện thu hồi đầy đủ kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm không công tác trong ngành giáo dục theo đúng quy định.

Theo dự thảo Tờ trình của Bộ GD&ĐT gửi Chính phủ “Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm”; Bộ GD&ĐT đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung như sau:

Vẫn giữ phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo sinh viên sư phạm. Tuy nhiên quy định không bắt buộc các địa phương phải thực hiện, mà tùy theo điều kiện, nhu cầu của các địa phương thì tự đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2020 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (bỏ phương thức đấu thầu trong giáo dục đại học để phù hợp quy định của Nghị định 32).

>>>>> XEM CHI TIẾT DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH TẠI ĐÂY

Ảnh minh họa ITN.

Chủ động nhập cuộc

GD&TĐ - Thực tế cho thấy, quá trình tổ chức dạy học môn Lịch sử trong Chương trình GDPT năm 2018, sửa đổi, bổ sung năm 2022 còn những khó khăn phải tháo gỡ.