Đẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 Meteorit
Đẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 Meteorit
Đẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 Meteorit
Đẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 Meteorit
Đẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 Meteorit
Đẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 Meteorit
Đẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 Meteorit
Đẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 Meteorit
Đẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 MeteoritĐẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 MeteoritĐẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 MeteoritĐẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 MeteoritĐẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 MeteoritĐẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 MeteoritĐẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 MeteoritĐẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 Meteorit9

Đẩy nhanh hoàn thiện vũ khí thay thế 'Rắn phun lửa' UR-77 Meteorit

GD&TĐ - Hệ thống phá mìn UR-77 Meteorit đã có tuổi đời trên 50 năm và cần được thay thế bằng loại hiện đại hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ