Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Phong- Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; ông Vũ Tuấn Dũng- Bí thư Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; đại diện lãnh đạo các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Tố Quyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Năm 2019, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối đã tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết lãnh đạo hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, các chương trình công tác toàn khóa.

Công tác giáo dục, chính trị được đẩy mạnh, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, 9,10,11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Công tác chuyên môn có những chuyển biến tích cực, các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế có nhiều khởi sắc, việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng được đẩy mạnh từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Công tác tổ chức cán bộ được củng cố, kiện toàn. Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp, công tác quy hoạch cấp ủy các cấp của Đảng bộ Khối được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và dần đi vào nền nếp. Công tác tham mưu, giúp việc của văn phòng cấp ủy ngày càng đáp ứng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Các cấp ủy Đảng và ban giám hiệu các trường luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo hướng tập trung, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của các cấp ủy cấp trên.

Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội các chi bộ tiến tới đại hội Đảng cấp cơ sở được đẩy mạnh, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ GD-ĐT và đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ Khối.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Tố Quyên- Phó Bí thư Đảng ủy Khối  trình bày báo cáo tại hội nghị

Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước và diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cấp ủy các cấp cần bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Khối tăng cường phối hợp với các bộ ngành liên quan, lãnh đạo tổ chức đảng và đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới.

Nghiêm túc thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, an ninh chính trị trong toàn đảng bộ Khối, đặc biệt là tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trong toàn Khối trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động thi đua đồng thời tổ chức tiết kiệm, hiệu quả các phong trào, phân việc thiết thực, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của Thủ đô năm 2020 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Thành ủy xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương (khóa XI) găn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hỗ Chí Minh”; triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khói đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thông chính trị trong sạch, vững mạnh".

Thường xuyên quan tâm bổ sung, đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất, trình độ chuyên môn. Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm học 2019-2020, đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện đề án tuyển sinh năm học 2020-2021.

Tiếp tục công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành trong công tác cán bộ, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về quy trình, tiêu chuẩn chính trị trong công tác cán bộ. Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng. Nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, tô chức, kỷ luật trong Đảng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ảnh 2

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao quyết định khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ảnh 3

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao quyết định khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ảnh 4

Lãnh đạo Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Đại tân sinh Cenozoic bắt đầu ngay sau khi đại trung sinh kết thúc và kéo dài đến bây giờ. Chúng ta ra đời vào khoảng kỉ thứ 4 của đại này.

Hiểu về Trái đất

GD&TĐ -Trái đất (Earth) là hành tinh thứ 3 của Hệ Mặt trời tính từ trong ra. Chúng ta biết rằng đây chính là nơi chúng ta đã sinh ra và tồn tại, cũng là nơi duy nhất tồn tại sự sống trong Hệ Mặt trời.
Hội thảo Tổng kết dự án “Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam” thu hút đông đảo các nhà khoa học tham gia

Chuyên gia góp ý nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam

GD&TĐ - Trong 2 ngày, 11-12/8/2022, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Tổng kết dự án “Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học – giáo dục trong và ngoài nước.