Dạy học ở thôn ĐBKK được hưởng phụ cấp thu hút

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên dạy lớp 2 tại một điểm lẻ. Mới đây, nơi tôi công tác được Nhà nước quyết định công nhận là địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. 
Dạy học ở thôn ĐBKK được hưởng phụ cấp thu hút

Tuy nhiên, cả trường thì có mỗi điểm trường tôi dạy thuộc diện này. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP hay không? - Cao Văn Hưng (caovanhung***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điểm b, c Khoản 2 Điều 1 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ "Về chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn", thì các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Theo đó, cán bộ công chức, viên chức là người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đều thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định trên (áp dụng theo Điều 2 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP).

Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn thuộc đối tượng áp dụng định số: 116/2010/NĐ-CP. Do đó bạn sẽ được xét hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định này theo quy định tại Điều 4. Cụ thể:

- Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

- Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý Điều 3 Nghị định trên có nêu: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.