Đầu tư cơ sở vật chất để được công nhận theo chuẩn

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Để được công nhận lại theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGD&ĐT, cơ sở giáo dục cần phải được đầu tư, sửa chữa, cải tạo cho phù hợp.
Ảnh minh họa/ITN.
Ảnh minh họa/ITN.

Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Đối với các cơ sở giáo dục đã được công nhận trường học đạt chuẩn trước khi Thông tư số 13/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT có hiệu lực, đề nghị khi công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia về tiêu chuẩn cơ sở vật chất được áp dụng theo các quy định tại thời điểm công nhận lần đầu (do các công trình kiên cố như phòng học, phòng học bộ môn... không thể cải tạo, sửa chữa mở rộng diện tích xây dựng).

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Khoản 1 Điều 25 tại Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGD&ĐT, quy định:

“Đối với các cơ sở giáo dục đã được đánh giá tiêu chuẩn cơ sở vật chất khi công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn quốc gia trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục theo cấp độ, mức độ đã được công nhận”.

Do vậy, để được công nhận lại theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGD&ĐT, các cơ sở giáo dục cần phải được đầu tư, sửa chữa, cải tạo cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn trường học, đáp ứng điều kiện thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông mới.

Để có không gian học tập tốt và an toàn trường học, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương tăng cường đầu tư xây dựng, thường xuyên cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học; định hướng đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia phù hợp chiến lược phát triển và điều kiện kinh tế; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường học; đảm bảo quỹ đất cho các cơ sở giáo dục; thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia cho giáo dục và đào tạo.

Tiếp thu nội dung kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ lấy ý kiến của các địa phương về những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 13/2020/TT-BGD&ĐT và sẽ tiến hành nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp với từng vùng miền có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau.

Ảnh minh họa.

'Chìa khóa' để làm tốt môn Lịch sử

GD&TĐ - Học sinh nên sơ đồ hoá bằng sơ đồ tư duy, dựa trên kiến thức cơ bản trong quá trình học. Đây chính là “chìa khóa” để làm bài tốt môn Lịch sử...