Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình giáo dục phổ thông mới là cuộc cải cách toàn diện ngành giáo dục. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào sự đồng lòng đón cái mới của đội ngũ giáo viên.
Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Kỳ vọng nhiều, nhưng liệu đi vào triển khai, kết quả có đạt như mong đợi? Đó không chỉ là băn khoăn của dư luận, xã hội, mà của chính những nhà quản lý giáo dục? Để làm được điều đó, xã hội, nhất là các thầy cô cũng đang rất trông chờ một kế hoạch đào tạo, tập huấn bài bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tránh tính trạng nước đến chân mới nhảy.

Hãy cùng TS.Nguyễn Thúy Hồng, Giám đốc Ban quản lý chương trình ETEP (chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông) – người theo sát về vấn đề đào tạo giáo viên ngay từ những ngày đầu chương trình mới phôi thai, để trả lời cho vấn đề đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong chương trình học mới này.

Theo Trung tâm Tin tức VTV24