Đà Nẵng: Kết luận thanh tra về công tác quản lý, trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THPT Thái Phiên

GD&TĐ - Theo đó, đối với một số khoản thu, trường THPT Thái Phiên (Đà Nẵng) thực hiện chưa đúng theo công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT Đà Nẵng về các khoản thu giá dịch vụ năm học 2019 – 2020. Trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học còn một số hạn chế trong hồ sơ sổ sách, phân chia thời khóa biểu, chưa tổ chức tốt các hoạt động để người học phát huy các năng lực và phẩm chất.  
Trường THPT Thái Phiên (Đà Nẵng)
Trường THPT Thái Phiên (Đà Nẵng)

Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kết luận số 3545/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên.

Cụ thể:

Đối với các khoản thu đầu năm học 2019 – 2020: Tại công văn số 101A ngày 9/9 của Trường THPT Thái Phiên về việc nội dung họp cha mẹ học sinh đầu năm có thông báo khoản thu như Học phí tiếng Anh (chương trình xã hội hóa Tiếng Anh) lớp 10, 11 (50.000 đồng/tiết, 200.000 đồng/học sinh/tháng), dịch vụ SMS (60.000 đồng/năm/học sinh); tại biên bản họp cha mẹ học sinh các lớp vẫn thông báo khoản thu này và bảo hiểm tai nạn (100.000 đồng/học sinh) vào khoản thu đầu năm học là chưa đúng theo Công văn số 2111/SGDĐT-KHTC của Sở GDĐT ngày 22-7-2019 về việc thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ năm học 2019 - 2020.

Đối với công tác quản lý tài chính, tài sản (từ 01-01 đến ngày 30-9-2019): Việc quản lý Nguồn ngân sách và các nguồn thu (học phí, vệ sinh, BHYT trích lại): thanh toán tiền bồi dưỡng cho giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi không có thời khóa biểu phân công tiết dạy cụ thể làm cơ sở thanh toán (từng giáo viên, từng môn) mà nhà trường chỉ có lịch ghi ngày thứ Năm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi; một số dự toán không có báo giá làm cơ sở đề xuất (thuê âm thanh, trang trí sân khấu tổ chức Ngày Hội văn hóa dân gian); mua sắm công cụ, dụng cụ, sửa chữa, thay thế tài sản không có biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng làm cơ sở thay thế, sửa chữa.

Ngoài ra, việc sửa chữa tường rào, san lấp mặt bằng với giá trị: 67.634.000 đồng và sửa chữa lát nền 3 phòng học 307 đến 309 với giá trị: 97.244.000 đồng (02 hạng mục sửa chữa này đều hợp đồng với Công ty Xây dựng-Thương mại-Du lịch Doanh Thức Việt) được thực hiện chưa đúng theo Công văn số 1176/SGDĐT-KHTC ngày 25-4-2019 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, nguồn phí được để lại.

Cụ thể: dự toán không được đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thẩm tra dự toán, không trình Sở GD&ĐT phê duyệt quyết toán công trình theo quy định tại Điểm c, Khoản 8, Điều13 của Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28-9-2018 của UBND thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học: Theo kết luận thanh tra, trường THPT Thái Phiên còn một số hạn chế: sổ ghi đầu bài chưa đóng dấu mỗi cuối tuần; Một số kế hoạch tổ chuyên môn chưa có phê duyệt của Ban giám hiệu (Toán, Hóa học, Địa lí, TD-QP); Một số công văn, kế hoạch liên quan đến công tác chuyên môn mà Sở GD&ĐT đã ban hành từ đầu năm học (Kỳ thi chọn đội tuyển HSG quốc gia; Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố; Hướng dẫn nhiệm vụ các bộ môn năm học 2019 - 2020) vẫn chưa được lưu đầy đủ; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học của nhà trường thiếu căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch (Công văn 2561/SGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2019 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 - 2020).

Ngoài ra, thời khóa biểu còn có một số môn được chia 2 tiết/buổi chưa phù hợp; chưa thể hiện cụ thể tiết nào là dạy chính khóa, tiết nào là dạy tự chọn để dễ dàng trong việc thực hiện và quản lý cũng như làm căn cứ cho công tác thanh tra, kiểm tra.

Việc dạy học tự chọn đối với 14 lớp có tiết học tự chọn được thực hiện theo Chương trình xã hội hóa Tiếng Anh là chưa đảm bảo đủ số tiết tự chọn theo quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông. Việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học là có nhưng còn hạn chế; chưa tổ chức tốt các hoạt động học để người học phát huy các năng lực và phẩm chất.

Việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn trường học: trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như:việc thiết lập biên bản để lưu hồ sơ công tác y tế chưa đúng như thực tế diễn ra; chậm ban hành Quy tắc ứng xử trong trường học; thực hiện Hợp đồng cho thuê dịch vụ đối với căn tin trong trường chưa đúng chỉ đạo của Sở GD&ĐT.