Công đoàn Trường ĐH Y - Dược đoàn kết đổi mới dân chủ phát triển

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Ngày 27/5, trường Đại học Y - Dược tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028.
Công đoàn Trường ĐH Y - Dược đoàn kết đổi mới dân chủ phát triển.
Công đoàn Trường ĐH Y - Dược đoàn kết đổi mới dân chủ phát triển.

Công đoàn Trường Đại học Y - Dược là Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Đại học Thái Nguyên. Hiện nay, tổ chức Công đoàn Nhà trường gồm 11 Công đoàn bộ phận, 4 tổ Công đoàn trực thuộc với 547 đoàn viên.

Đầu nhiệm kỳ (tháng 1/2018) Nhà trường có 489 CBVC, NLĐ gồm 322 giảng viên, trong đó có 3 Giáo sư, 13 Phó Giáo sư, 47 tiến sĩ chiếm tỉ lệ 5%, 11 chuyên khoa II; 185 thạc sĩ, 5 bác sĩ nội trú chiếm tỉ lệ 57,5%.

Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Công đoàn Đại học Thái Nguyên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, sự đoàn kết, nhất trí của đoàn viên trong nhà trường. Công đoàn trường Đại học Y - Dược đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, mỗi đoàn viên công đoàn đều nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia tổ chức công đoàn, luôn chủ động đóng góp ý kiến nhằm xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, văn minh, văn hóa từ đó xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Nhiều cá nhân có năng khiếu trong các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao đã góp phần làm cho hoạt động công đoàn ngày càng phong phú, lập thành tích cao cho tập thể công đoàn nhà trường. Các chế độ chính sách của CBVC, NLĐ được thực hiện đầy đủ và kịp thời; đời sống về vật chất, tinh thần của CBVC, NLĐ được giữ vững, ổn định.

Có thể nói trong khối Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Y - Dược là một trong những trường có quỹ phúc lợi ổn định và cao. Các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, dân chủ, đoàn kết, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Công đoàn Đại học Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội. ảnh 1

Công đoàn Đại học Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất các báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cụ thể, với khẩu hiệu Đoàn kết – Đổi mới – Dân chủ - phát triển, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn trường Đại học Y – Dược đề ra mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn phát triển vững mạnh toàn diện, có khả năng thích ứng và giải quyết những vấn đề đặt ra, góp phần thực hiện tốt sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường.

Tiếp tục thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, NLĐ, tăng cường phát triển lợi ích của đoàn viên công đoàn, đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và người lao động.

Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, hoàn thiện phương thức phục vụ, phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn khóa XX nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Đại học Thái Nguyên.

ThS Nguyễn Trọng Minh - Giám đốc Công ty CP Công nghệ GRAC giới thiệu về công nghệ tại hội thảo.

Quản lý rác thải bằng công nghệ số

GD&TĐ - Thay vì quản lý và thu gom rác cách truyền thống, có thể ứng dụng CN 4.0 xây dựng mạng lưới quản lý và thanh toán online bằng phần mềm Grac.