Công bố phương án tuyển sinh vào các trường khối quân đội

GD&TĐ - Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) đã công bố quy định môn thi THPT quốc gia xét tuyển vào ĐH, CĐ các trường quân đội năm 2015.
Công bố phương án tuyển sinh vào các trường khối quân đội

Theo đó, hầu hết các trường đều xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và nhà trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

Cụ thể như sau

TT

Tên trường,

Ngành học

Mã Ngành

Môn thi (Tổ hợp môn thi xét tuyển ĐH, CĐ)

Ghi chú

1

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

a)

Các ngành đào tạo kỹ sư quân sự

D860210

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

b)

Các ngành đào tạo kỹ sư dân sự

- Ngành Công nghệ thông tin

D480201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

- Ngành Kỹ thuật phần mềm

D480103

- Ngành Khoa học máy tính

D480101

- Ngành Hệ thống Thông tin

D480104

- Ngành Truyền thông và mạng máy tính

D480102

- Ngành Điện, Điện tử

D520201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

+ Chuyên ngành Điện tử viễn thông

+ Chuyên ngành Điện tử Y sinh

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

- Ngành Kỹ thuật Cơ khí

D520103

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

+ Chuyên ngành Chế tạo máy

+ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô

- Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

D520114

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

- Ngành Kỹ thuật Xây dựng

D580208

- Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

D580205

- Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Tiếng Anh

c)

Đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học

- Ngành Công nghệ Thông tin

D480201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

- Ngành Điện, điện tử

D520201

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

D520216

- Ngành Kỹ thuật Cơ khí

D520103

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

+ Chuyên ngành Chế tạo máy

+ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô

- Ngành Kỹ thuật cơ Cơ điện tử

D520114

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

- Ngành Kỹ thuật xây dựng

D580208

d)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

- Ngành Công nghệ thông tin

C480201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

- Ngành Điện, Điện tử

C510301

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

- Ngành Kỹ thuật Ô tô

C510205

2

HỌC VIỆN QUÂN Y

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và học viện sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước; tuyển 10% là nữ.

Các ngành đào tạo đại học

- Ngành Bác sĩ đa khoa hệ quân sự

D720101

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

- Ngành Bác sĩ đa khoa hệ dân sự

D720101

1. Toán, Lý, Hóa

2 .Toán, Hóa, Sinh

- Ngành Dược sĩ đại học hệ dân sự

D720401

Toán, Lý, Hóa

3

HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và học viện sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

(Các ngành ngôn ngữ Anh, Nga, Trung và Quan hệ quốc tế: Môn ngoại ngữ là môn thi chính nhân hệ số 2)

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

- Ngành Trinh sát kỹ thuật

D860222

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

- Ngành Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Văn, Tiếng Anh

- Ngành Ngôn ngữ Nga

D220202

1. Toán, Văn, Tiếng Anh

2. Toán, Văn, Tiếng Nga

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

1. Toán, Văn, Tiếng Anh

2. Toán, Văn, Tiếng Trung Quốc

- Ngành Quan hệ quốc tế

Toán, Văn, Tiếng Anh

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

- Ngành Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Văn, Tiếng Anh

- Ngành Ngôn ngữ Nga

D220202

1. Toán, Văn, Tiếng Anh

2. Toán, Văn, Tiếng Nga

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

1. Toán, Văn, Tiếng Anh

2. Toán, Văn, Tiếng Trung Quốc

4

HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và học viện sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

Ngành Biên phòng

D860206

Văn, Sử, Địa

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

Ngành Giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh

D140208

Văn, Sử, Địa

5

HỌC VIỆN HẬU CẦN

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia

kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và học viện sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

Ngành Hậu cần quân sự

D860226

Toán, Lý, Hóa

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

D340201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

- Ngành Kế toán

D340301

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

Ngành Kỹ thuật xây dựng

D580208

Toán, Lý, Hóa

c)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

D340201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

- Ngành Kế toán

D340301

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

d)

Đào tạo Liên thông đại học dân sự

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

D340201

Toán, Lý, Hóa

- Ngành Kế toán

D340301

Toán, Lý, Hóa

6

HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng

và học viện sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

- Ngành Kỹ thuật Hàng không

D520120

Toán, Lý, Hóa

- Ngành Chỉ huy tham mưu không quân

D860202

Toán, Lý, Hóa

- Ngành Chỉ huy tham mưu phòng không

D860203

Toán, Lý, Hóa

- Ngành Chỉ huy kỹ thuật phòng không

D860215

Toán, Lý, Hóa

- Ngành Chỉ huy kỹ thuật Tác chiến điện tử

D860221

Toán, Lý, Hóa

7

HỌC VIỆN HẢI QUÂN

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và học viện sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân

D860201

Toán, Lý, Hóa

8

TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

D310202

1. Toán, Lý, Hóa

2. Văn, Sử, Địa

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

Ngành Giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh

D140208

Toán, Văn, Sử

9

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Đại học quân sự tuyển sinh từ Thừa Thiên Huế trở ra;

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

D860210

Toán, Lý, Hóa

b)

Các ngành đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở

D860230

Văn, Sử, Địa

c)

Các ngành đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở

C860230

Văn, Sử, Địa

10

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính

thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển: Từ Quảng Trị trở vào.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

D860210

Toán, Lý, Hóa

b)

Các ngành đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở

D860230

Văn, Sử, Địa

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển: Từ Tp. Đà Nẵng trở vào.

c)

Các ngành đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở

C860230

11

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

Chỉ huy tham mưu Pháo binh

D860204

Toán, Lý, Hóa

12

TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

Chỉ huy tham mưu Công binh

D860217

Toán, Lý, Hóa

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

- Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

Toán, Lý, Hóa

- Ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

D580208

Toán, Lý, Hóa

- Ngành kỹ thuật cơ khí ôtô, máy xây dựng và xếp dỡ

D520103

Toán, Lý, Hóa

c)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

- Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

Toán, Lý, Hóa

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

Toán, Lý, Hóa

13

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng

và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

Ngành Chỉ huy kỹ thuật thông tin

D860219

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

b)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

- Ngành Công nghệ thông tin

D480201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

c)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

- Ngành Công nghệ thông tin

C480201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

14

TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng

và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

Phi công Quân sự

D860202

Toán, Lý, Hóa

b)

Các ngành đào tạo cao đẳng quân sự

Ngành Kỹ thuật Hàng không

C520120

Toán, Lý, Hóa

15

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG -THIẾT GIÁP

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Các ngành đào tạo đào tạo đại học quân sự

Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - Thiết giáp

D860205

Toán, Lý, Hóa

16

TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Các ngành đào tạo đại học quân sự

Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công

D860207

Toán, Lý, Hóa

17

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia

kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Các ngành đào tạo đại học quân sự

Ngành Chỉ huy-Kỹ thuật hóa học

D860218

Toán, Lý, Hóa

18

TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VINHEMPICH)

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

D860210

Toán, Lý, Hóa

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

- Ngành Công nghệ thông tin

D480101

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D520103

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

c)

Các ngành đào tạo cao đẳng hệ dân sự

- Ngành Công nghệ thông tin

C480101

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

C510205

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

C520103

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI

a)

Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự

- Phương thức tuyển sinh:

+ Môn VH: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

+ Môn năng khiếu: Trường tổ chức TS theo QC của BGD&ĐT.

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kỳ thi THPT quốc gia.

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

- Ngành Báo chí

D320101

- Ngành Khoa học thư viện

D320202

- Ngành Bảo tàng học

D320305

- Ngành Quản lý văn hóa

D220342

Văn và 2 môn năng khiếu

- Phương thức tuyển sinh: môn Văn: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

- 2 môn năng khiếu: Trường tổ chức thi theo QC của BGD&ĐT

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

- Ngành Quay phim

D210236

- Ngành Sư phạm âm nhạc

D140221

- Ngành Sáng tác âm nhạc

D210203

Văn và 2 môn năng khiếu

- Ngành Chỉ huy âm nhạc

D210204

- Ngành Thanh nhạc

D210205

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

D210207

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

D210210

- Ngành Biên đạo múa

D210243

- Ngành Huấn luyện múa

D210244

c)

Các ngành đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng

- Ngành Báo chí

D320101

Văn và 2 môn năng khiếu

- Phương thức tuyển sinh: môn Văn: Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.

- 2 môn năng khiếu: Trường tổ chức thi theo QC của BGD&ĐT

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

- Ngành Khoa học thư viện

D320202

- Ngành Bảo tàng học

D320305

- Ngành Quản lý văn hóa

D220342

- Ngành Sư phạm âm nhạc

D140221

- Ngành Sáng tác âm nhạc

D210203

- Ngành Chỉ huy âm nhạc

D210204

- Ngành Thanh nhạc

D210205

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

D210207

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

D210210

- Ngành Biên đạo múa

D210243

- Ngành Huấn luyện múa

D210244

d)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

- Ngành Văn thư lưu trữ

C320303

Văn, Sử, Địa

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

- Ngành Diễn viên múa

C210242

Văn và 2 môn năng khiếu

- Phương thức tuyển sinh: môn Văn: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

- 2 môn năng khiếu: Trường tổ chức thi theo QC của BGD&ĐT

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

- Ngành Khoa học thư viện

C320202

Văn, Sử, Địa

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển từ kết quả không trúng tuyển vào hệ đại học của kỳ thi THPT quốc gia và Trường ĐHVHNTQĐ.

- Ngành Bảo tàng học

C320205

Văn, Sử, Địa

- Ngành Sáng tác âm nhạc

C210203

Văn và 2 môn năng khiếu

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển từ kết quả không trúng tuyển vào hệ đại học của kỳ thi THPT quốc gia và 2 môn năng khiếu dự thi vào Trường ĐHVHNTQĐ.

- Ngành Chỉ huy âm nhạc

C210204

- Ngành Thanh nhạc

C210205

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

C210207

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

C210210

- Ngành Biên đạo múa

C210243

- Ngành Ngành Huấn luyện múa

C210244

- Ngành Sư phạm âm nhạc

C140221

- Ngành Quản lý văn hóa

C220342

đ)

Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp

Thi 2 môn:

Môn 1: Thẩm âm tiết tấu;

Môn 2: chuyên môn theo ngành tuyển

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi 2 môn NK theo Qquy chế TS của BGD&ĐT.

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

- Ngành Thanh nhạc

- Ngành Diễn viên múa

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

20

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

Các ngành đào tạo cao đẳng

- Ngành Kế toán

C340301

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Văn, Toán, Ngoại ngữ

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

C340201

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Văn, Toán, Ngoại ngữ

- Ngành Công nghệ thông tin

C480201

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

21

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ

1. Phương thức tuyển sinh

a) Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

b) Trường dựa vào kết quả học bạ THPT (theo đề án tự chủ TS của nhà trường)

2. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

Các ngành đào tạo cao đẳng

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

C510205

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

C510201

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

- Ngành Công nghệ Thông tin

C480201

- Ngành Kế toán

C340301

Nhờ sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề, thầy Hải luôn được các em nhỏ quý mến.

Thầy 'bảo mẫu' ở Tú Nang

GD&TĐ - Gần 15 năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ, thầy Đinh Công Hải được mọi người ví von với tên gọi 'mẹ hiền' của đám trẻ vùng cao ở xã Tú Nang.