Con có được miễn học phí khi cha mẹ thường trú ở vùng ĐBKK

Vợ chồng ông Nguyễn Đình Dương công tác tại xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn). Do điều kiện công tác xa nhà nên gia đình ông Dương gửi con ở nhà nội ở xã thuộc khu vực II. Hiện nay con ông Dương được 4 tuổi và đang học mầm non.
Con có được miễn học phí khi cha mẹ thường trú ở vùng ĐBKK

Qua tham khảo Nghị định 49/2010/NĐ-CP , ông Dương cho rằng con ông thuộc đối tượng được miễn học phí (khoản 2 Điều 4) và hỗ trợ chi phí học tập (khoản 1 Điều 6) do có cha mẹ thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên theo cán bộ trường học thì con ông Dương không thuộc đối tượng miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Ông Dương hỏi, con ông có thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015, khoản 2, Điều 1 đã bãi bỏ khoản 2, Điều 4 của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP; khoản 9, Điều 1 đã bãi bỏ khoản 1, Điều 6 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

Do đó theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, con của ông Dương sẽ không còn được hưởng chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

Theo Chinhphu
Quốc Việt (14) ghi 2 bàn tại Vòng chung kết U20 châu Á.

Nguy cơ mai một lứa cầu thủ U20 mới

GD&TĐ - Đội tuyển U20 Việt Nam đã để lại ấn tượng tại Vòng chung kết U20 châu Á và mang đến sự kỳ vọng về một thế hệ trẻ tài năng.