Cối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 Bradley
Cối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 Bradley
Cối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 Bradley
Cối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 Bradley
Cối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 Bradley
Cối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 Bradley
Cối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 Bradley
Cối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 Bradley
Cối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 BradleyCối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 BradleyCối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 BradleyCối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 BradleyCối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 BradleyCối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 BradleyCối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 BradleyCối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 Bradley9

Cối tự hành hàng hiếm 2S34 Hosta hạ gục M2 Bradley

GD&TĐ - Cối tự hành 2S34 Hosta đã thể hiện chức năng bất ngờ đó là diệt thiết giáp thay vì yểm trợ hỏa lực thuần túy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ