Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chuyến biến rõ nét sau 5 năm đổi mới

Hải Bình - 27/05/2020, 09:44 GMT+7 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT


Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, ngành Giáo dục đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng, có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của đổi mới GD-ĐT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện Chương trình, SGK GDPT mới theo Nghị quyết 88; Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, SGK GDPT, Bộ GD&ĐT đã xây dựng và ban hành chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT; chỉ đạo các nhà xuất bản tổ chức biên soạn SGK hoàn thiện bản mẫu SGK theo tiêu chí quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT; tổ chức thẩm định, phê duyệt đưa vào sử dụng 38 cuốn SGK của các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình lớp 1, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và yêu cầu một chương trình nhiều SGK.

Về việc thay SGK: Chương trình và SGK hiện hành được thực hiện theo Nghị quyết số 40/2000/NQ-QH10. Trong quá trình thực hiện, nội dung SGK hiện hành được chỉnh sửa, bổ sung những thông tin cập nhật trong những lần tái bản nhưng trong gần 20 năm qua, nước ta chưa có lần thay đổi SGK nào. Đến nay, theo lộ trình quy định tại Nghị quyết 51, năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên triển khai Chương trình, SGK mới bắt đầu từ lớp 1. Đến nay, việc chuẩn bị SGK lớp 1 đã bảo đảm yêu cầu triển khai chương trình mới từ năm học 2020 - 2021.

Thực hiện Nghị quyết 88, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức mời tác giả để tổ chức biên soạn, thẩm định, phê duyệt cho phép sử dụng SGK theo lộ trình triển khai chương trình mới tại Nghị quyết 51.

Về thí điểm một số mô hình giáo dục và đổi mới Kỳ thi THPT quốc gia: Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, Bộ GD&ĐT đã triển khai thí điểm một số mô hình, phương pháp dạy học mới như: Mô hình Trường học mới (VNEN), Phương pháp “Bàn tay nặn bột”, Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục... Kết quả thí điểm một số mô hình, phương pháp giáo dục đều được tổng kết, đánh giá và là những bài học kinh nghiệm đáng quý giúp cho việc triển khai đổi mới chương trình, SGK lần này.

Từ năm 2015 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT đổi mới theo hướng tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp THPT và là căn cứ xét tuyển ĐH, CĐ. Kết quả đổi mới thi cơ bản đã thành công, làm giảm áp lực, tốn kém cho xã hội; kết quả thi bảo đảm khách quan, công bằng, có độ tin cậy và minh bạch hơn cho thí sinh; đồng thời dần khắc phục tình trạng học lệch, học tủ ở trường phổ thông và hiện tượng luyện thi tràn lan. Những sai phạm phát hiện trong Kỳ thi THPT quốc gia ở một số địa phương năm 2018 đã xác định rõ nguyên nhân, được khắc phục triệt để trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm