Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường

Vân Anh - 16/04/2019, 18:36 GMT+7 | Kết nối

Trong văn bản nêu rõ: Thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; thời gian qua với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các điều kiện về vật chất và tinh thần trong cơ sở giáo dục được quan tâm đầu tư, tạo thuận lợi cho học sinh được giáo dục, học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực.

Tuy nhiên, gần đây liên tiếp xảy ra một số vụ bạo lực học đường ở một số cơ sở giáo dục với tính chất và mức độ phức tạp, nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần học sinh, môi trường giáo dục và gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội.

Để tăng cường các giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi là cơ sở giáo dục), cơ sở đào tạo giáo viên và đơn vị thuộc Bộ triển khai một số công việc sau:

Xem văn bản tại đây >>>

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm