Chi chấm bài thi THPT: Tối đa 18.000 đồng/bài tự luận

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các cơ sở đào tạo được giao chủ trì cụm thi kỳ thi THPT quốc gia 2015, hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho kỳ thi THPT quốc gia.
Chi chấm bài thi THPT: Tối đa 18.000 đồng/bài tự luận

Theo đó, chi chấm bài thi tự luận, mức chi tối đa 18.000 đồng/bài; bài thi trắc nghiệm, mức chi tối đa 4.000 đồng/bài (bao gồm cả máy móc, thiết bị chấm thi trắc nghiệm).

Chi nhập xử lý dữ liệu kỳ thi ban đầu và xử lý kết quả thi: Mức chi tối đa 4.000 đồng/thí sinh.

Chi công tác thư ký, văn phòng phẩm cho kỳ thi: Mức chi tối đa 25.000 đồng/thí sinh/đợt thi.

Chi phí in sao đề thi (bao gồm cả ban in sao đề thi, công an bảo vệ việc sao in đề thi): Mức chi tối đa 25.000 đồng/thí sinh/đợt thi.

Chi hỗ trợ điện nước, dọn dẹp phòng thi: Mức chi tối đa 250.000 đồng/phòng thi/đợt thi.

Chi nước uống, thuốc y tế cho các thí sinh tham gia cho kỳ thi: Mức chi tối đa 3.000 đồng/thí sinh/đợt thi.

Chi nước uống cho Hội đồng thi: Mức chi tối đa 5.000 đồng/người/ngày.

Chi hỗ trợ xăng xe cho cán bộ và phục vụ kỳ thi: Mức chi tối đa 50.000 đồng/người/ngày.

Chi phụ cấp trách nhiệm đối với Ban coi thi, Ban chấm thi, Hội đồng chấm thi; chi bồi dưỡng đối với cán bộ chấm thẩm định, chấm phúc khảo, thanh tra, kiểm tra bài thi: Vận dụng mức chi theo định mức tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT/BTC-BGDĐT hướng dẫn nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực .

Một số nội dung chi khác như: Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi: Mức chi vận dụng quy định tại Thông tư 66.

Chi hội nghị, hội thảo tập huấn liên quan đến tổ chức kỳ thi và thanh tra: Thực hiện theo quy định tại thông tư số 97/2010/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với các khoản chi khác liên quan đến công tác tổ chức thi, đơn vị được vận dụng mức chi quy định tại Thông tư số 66 để thực hiện.

Bộ GD&ĐT cho quy định: Định mức chi hướng dẫn tại văn bản này là định mức chi tối đa, căn cứ khả năng ngân sách được nhà nước hỗ trợ và nguồn thu lệ phí tuyển sinh, đơn vị quyết định mức chi cụ thể cho phù họp, nhưng không được vượt mức chi tối đa hướng dẫn tại văn bản này.

Trong trường hợp kinh phí thực tế để tổ chức kỳ thi vượt quá nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ và nguồn thu từ lệ phí tuyển sinh đề nghị các đơn vị huy động từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị để thực hiện.

Căn cứ các quy định tại văn bản này, các cơ sở đào tạo chủ trì các cụm thi có trách nhiệm chi trả chế độ thù lao cho toàn bộ cán bộ trực tiếp tham gia tổ chức kỳ thi tại cụm do đơn vị chủ trì (bao gồm cả chế độ công tác phí cho cán bộ ở xa nếu có).

Lionel Messi được đồn đoán sẽ tái hợp FC Barcelona trong thời gian tới.

Messi sắp đàm phán với Barcelona?

GD&TĐ - Nguồn tin uy tín cho hay, sẽ sớm có một cuộc gặp mặt giữa Chủ tịch Joan Laporta và bố của Messi, ông Jorge Messi trong vài ngày tới đây.