Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chế độ phụ cấp thâm niên

GD&TĐ - 17/04/2020, 06:20 GMT+7 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

Nay tôi có được hưởng trợ cấp theo Nghị định số: 14/2020/NĐ-CP của Chính phủ hay không? – Nguyễn Xuân (nguyenxuan***@gmail.com).

* Trả lời: Ngày 24/1/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số: 14/2020/NĐ-CP. Nghị định này quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Theo Khoản 1 Điều 2 của Nghị định số:14/2020/NĐ-CP, một trong những đối tượng áp dụng của Nghị định này là: Nhà giáo là giáo viên, giảng viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm nhà trẻ, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, phó trưởng khoa, chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, trưởng ban, phó trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng, nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011 tại các cơ sở giáo dục công lập sau: Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Cơ sở giáo dục đại học; Cơ sở giáo dục thường xuyên; Các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Căn cứ vào quy định nêu trên, đối tượng tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số: 14/2020/NĐ-CP không bắt buộc phải xếp lương theo bảng lương của ngạch viên chức ngành Giáo dục thì mới được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Tuy nhiên theo Điều 3 Nghị định số: 14/2020/NĐ-CP quy định: Nhà giáo quy định tại Điều 2 Nghị định này (trong đó có bạn) được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây: Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên; Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011. Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Theo thư bạn viết, bạn nghỉ hưu từ 1/8/2012 nhưng theo quy định điều kiện để được chế độ trợ cấp thâm niên trong lương hưu là: Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011. Do đó, trường hợp của bạn chưa đủ điều kiện để được chế độ trợ cấp thâm niên trong lương hưu. Bạn có thể hỏi Phòng Nội vụ, cơ quan Bảo hiểm xã hội của địa phương để được giải đáp thỏa đáng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm