Châu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh Nga
Châu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh Nga
Châu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh Nga
Châu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh Nga
Châu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh Nga
Châu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh Nga
Châu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh Nga
Châu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh Nga
Châu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh NgaChâu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh NgaChâu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh NgaChâu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh NgaChâu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh NgaChâu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh NgaChâu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh NgaChâu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh Nga

Châu Âu nỗ lực chế tạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh Nga

GD&TĐ - Các tập đoàn công nghiệp quốc phòng châu Âu đang nỗ lực độc lập với Mỹ trong việc tạo ra lá chắn tên lửa siêu thanh.
Minh họa/INT

Tháo ngòi một cuộc chiến

GD&TĐ - Cuộc xung đột vùng biên giới giữa Azerbaijan và Armenia đã bùng nổ trong 24 tiếng và có nguy cơ trở thành cuộc chiến tranh lớn thứ hai của thế giới.
Minh họa/INT

Khủng hoảng lao động

GD&TĐ - Nhật Bản đang đối mặt với khủng hoảng khi lực lượng lao động dự kiến giảm hơn 11 triệu người vào năm 2040.