Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 1
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 2
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 3
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 4
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 5
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 6
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 7
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 8
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 9
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 10
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 11
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 12
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 13
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 14
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 15
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 16
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 17
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 1Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 2Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 3Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 4Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 5Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 6Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 7Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 8Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 9Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 10Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 11Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 12Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 13Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 14Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 15Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 16Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm ảnh 17

Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm

GD&TĐ - Ngày 24/5, công nhân bắt đầu chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Gươm, sau khi chặt hạ sẽ trồng cây mới thay thế.
Những người lính Biên phòng tại lớp học tình thương thị trấn Bến Lức luôn nỗ lực để học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

'Quả ngọt' từ mầm xanh

GD&TĐ - Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, những người lính biên phòng còn đồng hành giúp đỡ học sinh nghèo, khuyến học.
Đắn đo khi học phí tăng

Đắn đo khi học phí tăng

GD&TĐ - Học phí đại học rục rịch tăng từ năm học 2023-2024 khiến nhiều học sinh khối 12 băn khoăn với bài toán chọn trường, ngành học.