Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 1
Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 2
Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 3
Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 4
Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 5
Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 6
Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 7
Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 8
Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 9
Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 1Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 2Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 3Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 4Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 5Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 6Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 7Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 8Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước ảnh 9

Trung ương Hội SVVN đối thoại SV Việt Nam trong và ngoài nước

GD&TĐ -  Sáng 23/5, Trung ương Hội SVVN tổ chức Chương trình đối thoại với cán bộ hội, hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.
Ảnh: CNN.

Thông tin mới nhất về bão Mawar

GD&TĐ - Ngày 28/5, cơ quan thời tiết Philippines cho biết bão Mawar (có tên Betty ở Philippines) đã giảm tốc khi đi qua biển nước này.