Cá nhân giáo viên phải tự xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng

GD&TĐ - Việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên cần được thực hiện thường xuyên, nội dung này phải được xây dựng trong kế hoạch cá nhân, trong đó nói rõ nội dung cần phải bồi dưỡng và thời gian thực hiện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có thể trong năm học mỗi giáo viên chỉ có một hoặc hai nội cần dung bồi dưỡng, nhưng phải đảm bảo chất lượng và liên quan đến đổi mới.

Đây là một nội dung được ghi rõ trong kế hoạch kiểm tra chuyên môn các trường THCS, THPT năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Ninh Bình.

Cũng liên quan đến nội dung này, Sở GD&ĐT lưu ý việc xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng của học sinh.

Ngay từ đầu năm học giáo viên phải rà soát lại chương trình, sách giáo khoa, điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; tăng cường thực hành vận dụng kiến thức vào thực tế; xây dựng các chủ đề đơn môn và tăng cường tích hợp liên môn nhằm khắc phục những hạn chế về cấu trúc, nội dung, chương trình hiện hành.

Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh theo tinh thần đã được tập huấn cốt cán giáo viên cấp THCS, THPT từ ngày 25-27/8/2017.

Đổi mới hình thức tổ chức dạy học theo hướng đa dạng hóa, tổ chức các hoạt động dạy học theo dự án, theo chủ đề (đơn môn/liên môn) hoặc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Hoạt động này không nhất thiết phải tổ chức cho học sinh học ở ngoài nhà trường mà có thể tổ chức ngay trong các giờ học chính khóa theo tinh thần đã được tập huấn năm học 2016-2017, và được tập huấn ngày 3,4/8/2017 đối với cấp THCS.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ