Cà Mau: Nỗ lực xóa 148 điểm lẻ trường học

GD&TĐ - Thực hiện nhiệm vụ và giải pháp quy hoạch, sáp nhập mạng lưới trường lớp theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; trong những năm qua ngành giáo dục tỉnh Cà Mau từng bước thực hiện và hiện nay đã thu về nhiều kết quả đáng ghi nhận.

HS ở Cà Mau đến trường bằng xuồng máy
HS ở Cà Mau đến trường bằng xuồng máy

Triển khai lộ trình theo hướng giảm các trường điểm lẻ, tập trung đưa học sinh về điểm trung tâm, nhằm giúp các em được hưởng lợi từ giáo dục tốt nhất. Các địa phương trong tỉnh đã thực hiện xóa được 148 điểm trường lẻ, số điểm trường lẻ còn lại trên 550 điểm.

Tuy nhiên, để tiến hành xóa các điểm lẻ trường học vẫn còn nhiều khó khăn; những yếu tố về khoảng cách di chuyển vẫn chưa thực sự thuận tiện cho học sinh ở xã xa trung tâm.

Sĩ số học sinh/lớp ở một số địa phương chưa đảm bảo số lượng theo chuẩn quy định; thiếu diện tích đất cho xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt là ở TP Cà Mau và một số thị trấn thuộc huyện.

Ngành Giáo dục Cà Mau cũng xác định một số khó khăn như: Số điểm trường lẻ, nhỏ vẫn còn nhiều, chưa có giải pháp kịp thời, hiệu quả để xóa các điểm trường lẻ, nhỏ nhằm đảm bảo sự đồng bộ, công bằng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

Một số cơ sở giáo dục chưa được đầu tư các điều kiện đảm bảo chất lượng để đáp ứng quy mô tuyển sinh; đội ngũ giáo viên vẫn còn thiếu về số lượng ở một số môn và chưa thật sự đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn; nguồn lực tài chính còn khó khăn, chưa kịp thời đổi mới các hoạt động chuyên môn theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ