Bộ trưởng Nội vụ nêu nguyên nhân một bộ phận cán bộ sợ sai

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ đã làm nóng nghị trường Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến lĩnh vực quản lý.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến lĩnh vực quản lý.

Cần nghiêm khắc phê phán, triệt tiêu

Phát biểu giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên thảo luận ngày 31/5; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận, tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ không chỉ diễn ra đơn lẻ, mà ở nhiều địa phương và cả một số bộ, ngành trung ương, trong các hoạt động kinh tế - xã hội.

Thể hiện rõ nhất là trên lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai, bất động sản, mua sắm trang thiết bị khu vực công, thủ tục hành chính, đầu tư cho phát triển doanh nghiệp, cung ứng các dịch vụ trực tiếp liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, tình trạng này đã làm chậm trễ và trì trệ hoạt động công vụ, bào mòn và làm suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước.

Mặt khác làm cản trở động lực và nguồn lực phát triển, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đề cập đến nguyên nhân của hiện trạng trên, người đứng đầu Bộ Nội vụ nhấn mạnh đến 4 nhóm: Thứ nhất, nhận thức và ý thức trách nhiệm cũng như năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ, công chức hạn chế.

Thứ hai, vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được phát huy một cách nghiêm túc, nhất là trong bối cảnh đất nước đang rất khó khăn như hiện nay.

Thứ ba, thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội có mặt còn bất cập, chồng chéo hoặc có những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn nhưng chậm được quy định, sửa đổi, bổ sung.

Cơ chế phối hợp giữa các bộ cũng như với các địa phương cũng có những mặt chưa kịp thời, chưa đồng bộ, chưa thống nhất. Vừa qua, Quốc hội, Chính phủ đã dành nhiều thời gian quan tâm xây dựng hệ thống thể chế này, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Thứ tư, kỷ cương, kỷ luật hiện nay đang được siết chặt lại. Phòng, chống tham nhũng tiêu cực đang được đẩy mạnh để làm sạch Đảng và hệ thống chính trị. Hàng loạt cán bộ, công chức bị kỷ luật, khởi tố, truy tố do sai phạm nghiêm trọng đã dẫn đến tâm lý một bộ phận cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm.

“Tuy nhiên, dù bất kỳ nguyên nhân nào thì cũng cần phải thống nhất hiện trạng này là vi phạm, sai phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, là biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, cần nghiêm khắc phê phán, triệt tiêu” – Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Toàn cảnh phiên họp ngày 31/5. ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp ngày 31/5.

Xóa bỏ tư tưởng: không làm thì không sai

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ, giải pháp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ, hơn lúc nào hết, chúng ta phải thay đổi để nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong từng cơ quan, đơn vị.

Cần chú trọng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức công vụ, chấn chỉnh ngay, quyết liệt để thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ.

“Chúng tôi thấy, chúng ta phải thay đổi và xóa bỏ nhận thức của một số cán bộ, công chức có tư tưởng là: không làm thì không sai” – Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói và cho rằng, đây chính là dấu hiệu của một loại tự diễn biến, cản trở nghiêm trọng sự phát triển.

Cùng với đó, chúng ta cần khơi dậy lòng tự trọng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ công, chức.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện thể chế, chính sách, nhất là trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Mặt khác, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đổi mới công vụ, công chức.

Ngoài ra, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực thi công vụ. Ở đâu mà người đứng đầu quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, dẫn dắt thì ở đó thành công và kỷ cương, kỷ luật công vụ rất tốt.

“Hơn lúc nào hết, đề nghị huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc một cách đồng bộ để thực hiện các giải pháp với ý thức và trách nhiệm cao nhất, quyết tâm công phá tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm và không dám làm trong thực thi công vụ” – Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Nhân đây, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục nghiên cứu, phân loại vụ việc vi phạm, sai phạm có tính chất, mức độ, động cơ nếu không có vụ lợi cá nhân, không tham ô, tham nhũng thì khoan dung, khoan hồng, nhân văn hơn nữa, nhằm tạo cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong bối cảnh nhiều bộ, ngành, địa phương đã hết sức nỗ lực, tích cực và năng động, sáng tạo, cho nên kết quả trên một số lĩnh vực rất tốt. Ví dụ, trên lĩnh vực đầu tư công hay trên lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, thu hút và phát triển doanh nghiệp của một số địa phương rất tốt. Điều này minh chứng rằng, cùng cơ chế, cùng thể chế nhiều nơi vẫn rất quyết tâm và làm tốt, vẫn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chứ không phải chúng ta đổ hết tất cả cho thể chế và cơ chế này.