Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCM
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCM
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCM
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCM
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCM
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCM
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCM
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCM
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCMBộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCMBộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCMBộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCMBộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCMBộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCMBộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCMBộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCM

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra các điểm thi tại TPHCM

GD&TĐ - Ngày 13/6, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại hai điểm thi và một điểm in sao đề tại TPHCM.
Ảnh minh họa ITN.

Xuất khẩu giáo dục

GD&TĐ - Những năm gần đây, Việt Nam có chuyển động tích cực về thu hút sinh viên quốc tế.