Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Bổ sung nhiều quy định về quyền trẻ em vào Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Anh Quang - 09/10/2019, 17:54 GMT+7 | Thời sự
Bộ luật Lao động (sửa đổi) bảo đảm tốt hơn việc xóa bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhấtBộ luật Lao động (sửa đổi) bảo đảm tốt hơn việc xóa bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất

Những quy định của Bộ luật Lao động hiện hành về cơ bản đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế liên quan, cụ thể là các tiêu chuẩn theo Công ước của Liên hợp quốc tế quyền trẻ em (CRC), Công ước ILO số 138 về tuổi tối thiểu được đi làm việc và Công ước ILO số 182 về xóa bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, Bộ luật hiện hành cũng còn một số hạn chế cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thực tiễn và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.Trong đó một số vấn đề đáng chú ý như: Làm thế nào để các quy định của Bộ luật có thể được áp dụng nhằm phòng, chống tốt hơn vấn đề lao động trẻ em ở khu vực phi chính thức, khu vực không có quan hệ lao động;

Cần phải sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể nào để bảo đảm thực hiện đúng các tiêu chuẩn lao động quốc tế về việc sử dụng lao động dưới 15 tuổi, đặc biệt là trường hợp sử dụng lao động dưới 13 tuổi; Bảo đảm tốt hơn việc xóa bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, không chỉ trong khu vực chính thức mà ở cả khu vực phi chính thức, khu vực không có quan hệ lao động...

Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho biết: Bộ luật Lao động năm 2012, không có điểm nào trái với hiến pháp, đặc biệt với nhóm lao động chưa thành niên. Hiện nay, chỉ có một hạn chế là có 2 khái niệm cùng tồn tại là khái niệm lao động trẻ em và khái niệm lao động chưa thành niên. Chính vì vậy, Bộ luật Lao động (sửa đổi) được đưa ra nhằm bảo đảm sự thống nhất đồng bộ trong sử dụng thuật ngữ, cũng như đưa ra những quy định nhằm bảo vệ đối tượng lao động trẻ em.

“Trong quá trình làm việc với các tổ chức quốc tế, trong đó tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đánh giá Bộ Luật lao động (sửa đổi) lần này cơ bản và hoàn toàn đáp ứng được với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết, hoàn toàn phù hợp với tư các thành viên của ILO.” - ông Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh.

Trưởng Chương trình Bảo vệ trẻ em – Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc(UNICEF) Lê Hồng Loan cho biết, UNICEF ghi nhận dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi) đã bổ sung rất nhiều quy định nhằm hiện thực hóa quyền của trẻ em. Đồng thời, UNICEF cũng mong muốn đưa ra những khuyến nghị về nội dung lao động chưa thành niên không có hợp đồng lao động, đặc biệt là lao động chưa thành niên là người giúp việc gia đình; quy định về công việc nhẹ; tăng cường bảo vệ cho người học nghề, tập nghề là người chưa thành niên; liên quan đến công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; bảo đảm việc làm không có hòa nhập, quấy rối và có tham chiếu tới Luật Trẻ em của các nước trong khu vực cũng như một số nước trên thế giới.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm