Bộ GDĐT gỡ vướng về chế độ phụ cấp thu hút của giáo viên

Cổng TTĐT Chính phủ nhận được phản ánh của một số giáo viên trường THCS tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai về những vướng mắc khi áp dụng chế độ thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP do quyết định luân chuyển giáo viên không ghi thời hạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
(ảnh MH: Internet)
(ảnh MH: Internet)

Theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút.

Tuy nhiên, theo ý kiến của các giáo viên trường THCS tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, nếu áp dụng quy định trên và văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về giải quyết vướng mắc khi thực hiện chính sách đối với nhà giáo theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP thì nhiều giáo viên trên địa bàn sẽ không được hưởng chế độ phụ cấp thu hút bởi vì quyết định luân chuyển của họ không ghi thời hạn công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Tiếp nhận phản ánh này, sau khi thống nhất với Bộ Tài chính về thời hạn luân chuyển ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

- Thực hiện theo thời hạn ghi trên quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Nếu quyết định của cơ quan có thẩm quyền không ghi thời hạn luân chuyển thì thời hạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC (3 năm đối nữ, 5 năm đối với nam) và thời điểm tính được căn cứ vào ngày hiệu lực của quyết định do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Theo Cổng TT Chính phủ
Chương trình “Trường em thay áo mới” tiến hành sơn mới trường học tại Sóc Trăng.

Trường học Sóc Trăng 'thay áo mới'

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng vừa nghiệm thu và bàn giao các điểm trường được sơn mới trong chương trình “Trường em thay áo mới” tại huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên.