Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5
Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5
Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5
Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5
Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5
Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5
Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5
Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5
Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A59

Binh sĩ Ukraine nổi giận với xe tăng Leopard 1A5

GD&TĐ - Xe tăng Leopard 1A5 không được nhiều binh sĩ Lực lượng vũ trang Ukraine chào đón như Leopard 2.
Minh họa/INT

Sức bật từ 'Tuần lễ vàng'

GD&TĐ - Tháng 8, nền kinh tế Trung Quốc có phần ổn định, nhiều chỉ số chuyển biến tích cực. Trong đó, lĩnh vực sản xuất có dấu hiệu tăng trưởng trở lại.
Các chỉ huy UAF lo ngại xảy ra binh biến.

Chỉ huy Kiev lo binh biến

GD&TĐ - Theo Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas Macgregor, ông đã rất ngạc nhiên bởi cách chỉ huy của các tướng lĩnh Ukraine gần đây.