Bình Phước: Đồng Phú hướng đến thành lập trường học đa cấp

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, UBND huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các trường học trên địa bàn huyện.
Trường tiểu học Tân Lập B sắp tới sẽ hợp nhất với Trường tiểu học Tân Lập A trở thành Trường tiểu học Tân Lập
Trường tiểu học Tân Lập B sắp tới sẽ hợp nhất với Trường tiểu học Tân Lập A trở thành Trường tiểu học Tân Lập

Theo đó, thành lập Trường mầm non Thuận Phú trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Trường mầm non Sơn Ca và Trường mầm non Hoa Hồng (cùng xã Thuận Phú), điểm chính đặt tại Trường mầm non Sơn Ca hiện nay.

Sáp nhập nguyên trạng Trường mầm non Hướng Dương vào Trường mầm non Tân Lập (cùng xã Tân Lập), điểm chính đặt tại Trường mầm non Tân Lập hiện nay.

Thành lập Trường tiểu học Tân Lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Trường tiểu học Tân Lập A và Trường tiểu học Tân Lập B (cùng xã Tân Lập), điểm chính đặt tại Trường mầm non Tân Lập A hiện nay.

Thành lập Trường tiểu học Đồng Tiến trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Trường tiểu học Đồng Tiến A và Trường tiểu học Đồng Tiến B (cùng xã Đồng Tiến), điểm chính đặt tại Trường tiểu học Đồng Tiến B hiện nay

Thành lập Trường tiểu học và THCS Tân Hòa trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Trường tiểu học Tân Hòa và Trường THCS Tân Hòa, điểm chính đặt tại Trường THCS Tân Hòa hiện nay. 
Thành lập Trường tiểu học và THCS Tân Phước trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Trường tiểu học Tân Phước A, Trường tiểu học Tân Phước B và Trường THCS Tân Phước (cùng xã Tân Phước), điểm chính đặt tại Trường THCS Tân Phước hiện nay.
Thành lập Trường tiểu học và THCS Đồng Tâm trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Trường tiểu học Đồng Tâm A, Trường tiểu học Đồng Tâm B và Trường THCS Đồng Tâm (cùng xã Đồng Tâm), điểm chính đặt tại Trường THCS Đồng Tâm hiện nay.

Thành lập Trường tiểu học và THCS Thuận Lợi trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Trường tiểu học Thuận Lợi A, Trường tiểu học Thuận Lợi B và Trường THCS Thuận Lợi (cùng xã Thuận Lợi), điểm chính đặt tại Trường THCS Thuận Lợi hiện nay.

Việc thành lập trường học đa cấp được thực hiện trên cùng địa bàn xã có số lượng học sinh không nhiều.

Theo kế hoạch, việc thành lập, sáp nhập trường học đa cấp hay 1 cấp đều thực hiện từ 1/8/2019 theo nguyên trạng biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản, trụ sở làm việc, các trang thiết bị hồ sơ, tài liệu khác có liên quan. Mỗi trường được thành lập mới hay sáp nhập ban giám hiệu gồm 1 hiệu trưởng và 2 hiệu phó.